ഞായറാഴ്ച 26 മാർച്ച് 2023 - 7:44:42 pm

ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഫോറം ലോക ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

  • الإمارات تشارك في منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2023
  • الإمارات تشارك في منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2023

ജനീവ, 15 മാർച്ച് 2023 (WAM) -- ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച ലോക ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഫോറത്തിലെ വാർഷിക ഉച്ചകോടിയിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു.

സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമു കൂടിയാണ് ഉച്ചകോടി.

ഉച്ചകോടിക്ക് മുമ്പ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (ടിഡിആർഎ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ മജീദ് സുൽത്താൻ അൽ മെസ്മർ, സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു.

“ലോകം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും നേട്ടങ്ങൾ പരമാവധിയാക്കാനും പ്രതികൂല ഇഫക്റ്റുകൾ കുറയ്ക്കാനും അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും, ഉചിതവും നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നാം വേഗത നിലനിർത്തണം” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവര-വിജ്ഞാന സമൂഹങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും പങ്കാളിത്തം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ, വിവര കൈമാറ്റം, വിജ്ഞാന സൃഷ്ടി, മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ പങ്കിടൽ എന്നിവയ്ക്ക് ഫോറം അവസരമൊരുക്കുന്നു.

 

WAM/ അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ

Amrutha