සඳුදා 24 ජනවාරි 2022 - 12:46:53 පෙරවරු (පෙ.ව)
ව්‍යාපාරික
2022 Jan 23 Sun, 11:18:35 pm

බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය CEM Global Ports Hydrogen Coalition සඳහා සහාය දක්වයි

ඩුබායි, 2022 ජනවාරි 23 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය සමුද්‍රීය කර්මාන්තය ඇතුළුව සියලුම අංශවල තිරසාර බව අනුගමනය කරමින් රටේ බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය සක්‍රීය කරයි. ගෝලීය වශයෙන් සමුද්‍ර පරිසරය ආරක්ෂා කරන අතරම, ක්ෂේත්‍රය සංවර්ධනය කිරීමට සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීමට දායක වූ භාවිතයන්, තීරණ සහ නීති සම්පාදනය කිරීමෙන් රට ලෝකයේ හොඳම සමුද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානය තහවුරු කර ගෙන ඇත. අඩු කාබන් හයිඩ්‍රජන් යෙදවීම කඩිනම් කිරීම සඳහා, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ එහි ප්‍රමුඛ වරායන් ගෝලීය වරාය හයිඩ්‍රජන් එකමුතුවට ස්ථීර...