සිකුරාදා 15 ජනවාරි 2021 - 6:12:32 පස්වරු (ප.ව.)
ව්‍යාපාරික
2021 Jan 12 Tue, 07:08:05 pm

Microsoft සහ Plug and Play හවුල්කාරිත්වය තුළින් ආරම්භක ව්‍යාපාර සඳහා ADIO අබුඩාබියේ ව්‍යාපාරික අවස්ථා වේගවත් කරයි

අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 12 (WAM) -- අබුඩාබි ආයෝජන කාර්යාලය (Abu Dhabi Investment Office - ADIO) Microsoft සහ Plug and Play සමඟ තනි තනිව හවුල් වෙමින් ආරම්භකයින්ට සහ ව්‍යවසායකයින්ට තම ව්‍යාපාර සාර්ථකව පරිමාණයට ගෙන ඒමට සහ ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන අදහස් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මෙවලම් සහ සම්පත් ලබා දීම සඳහා විවිධාකාරයේ මුල පිරීම් සමඟ සම්බන්ධවෙමින් අවශ්‍ය වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. අබුඩාබි ආයෝජන කාර්යාලය (ADIO) විසින් එමිරේට්ස් හි නවෝත්පාදක ආරම්භකයින්ට සාර්ථක වීමට හැකි වන පරිදි දක්ෂතා වලින් පිරිපුන් ව්‍යාපාරික පරිසරයක් ගොඩනඟා ඇති අතර එය ලෝක...