සඳුදා 20 සැප්තැම්බර් 2021 - 11:29:23 පෙරවරු (පෙ.ව)
ව්‍යාපාරික
2021 Sep 20 Mon, 09:01:09 am

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එක් තීරයක් - එක් මාවතක් ව්‍යාපෘතියේ බදු පරිපාලන සහයෝගිතා සංසදයේ උප සභාපති ලෙස තේරී පත්වේ 

අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 18 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ලොව පුරා රටවල් 57 ක සහභාගීවන්නන් රැස් වූ එක් තීරයක් - එක් මාවතක් ව්‍යාපෘතියේ දෙවන සංස්කරණයේදී එහි ආරම්භක බදු පරිපාලන සහයෝගිතා සංසදයේ (Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation - BRITACOF) උප සභාපති ලෙස අඛණ්ඩව දෙවන වරටත් තේරී පත් විය. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජිත පිරිස අධීක්ෂණ මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වූ අතර එහිදී සංසදයේ සභාපති සහ උප සභාපති තේරී පත් විය. FTA අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Khalid Ali Al Bustani නියෝජනය කරන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 2019...