සිකුරාදා 15 ජනවාරි 2021 - 7:41:29 පස්වරු (ප.ව.)
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
2021 Jan 15 Fri, 04:19:48 pm

මැලේසියාවේ පහාන්ග් හි ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට ආධාර කිරීම සඳහා ERC සිය මානුෂීය මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරයි

පහාන්ග්, 2021 ජනවාරි 14 (WAM) -- මැලේසියාවේ පහාන්ග් ප්‍රාන්තයට බලපෑ ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට ආධාර කිරීම සඳහා එමිරේට්ස් රෙඩ් ක්‍රෙසන්ට් (Emirates Red Crescent - ERC) සිය මානුෂීය මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර තිබේ. මැලේසියාවේ ක්වාලාලම්පූර්හි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලය හා අදාළ පළාත් පාලන ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් හා සම්බන්ධීකරණයෙන් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල නවාතැන් මධ්‍යස්ථානවල සිටින පවුල් දහස් ගණනකට හදිසි සහන ආධාර ලබා දී තිබේ. මෙම ආධාර ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් වූවන්ගේ හදිසි, මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ආහාර, නවාතැන් හා වෛද්‍ය ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම මෙන්ම වෙනත් අවශ්‍යතා සපුරාලීම...