සඳුදා 20 සැප්තැම්බර් 2021 - 12:15:05 පස්වරු (ප.ව.)
අන්තර්ජාතික
2021 Sep 18 Sat, 09:04:03 am

තවත් ආධාර රැගත් ගුවන් යානයක් ඇෆ්ගනිස්ථානයට යවයි

ඩුබායි, 2021 සැප්තැම්බර් 18 (WAM) -- මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් මානුෂීය හා පුණ්‍යායතනය (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Humanitarian and Charity Establishment) විසින් එවන ලද මානුෂීය හා ආහාර සැපයුම් ටොන් 13 ක් පටවා තිබූ ආධාරක ගුවන් යානයක් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ජනතාවට ආධාර කිරීම සඳහා අද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දකුණ කන්දහාර් ගුවන් තොටුපළ බලා ළඟාවී තිබේ. 8 වන ආධාරක යානය ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනතාවගේ පීඩාවන් ලිහිල් කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා වූ ගුවන් පාලමක කොටසක් බව මානුෂීය හා සංස්කෘතික කටයුතු සඳහා අතිගරු...