ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 1:14:36 පස්වරු (ප.ව.)
අන්තර්ජාතික
2020 Aug 09 Sun, 10:46:37 am

වසර 15 ක වෙන්වීමෙන් පසු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් යේමනයේ යුදෙව් පවුල නැවත එක් කරයි

අබු ඩාබි, 2020 අගෝස්තු 8 (WAM) -- වසර 15 ක වෙන්වීම විඳදරා ගැනීමෙන් පසු යේමනයේ යුදෙව් පවුලක් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නැවත එක කිරීමට කටයුතු කර තිබේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලධාරීන් යේමනයේ සිට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට පවුලේ සාමාජිකයින්ගේ ගමන් බිමන් යෑමට පහසුකම් සැලසීමෙන් පසුව යුදෙව්වන් වන මෙම පවුලට නැවත එක්වීමට හැකි විය. ලන්ඩනයේ වෙසෙන පවුලේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් ද ඔවුන් හා එක්වීමට බලධාරීන් කටයුතු සූදානම් කළහ. යේමනයේ මෙන්ම ලන්ඩන් නගරයේ වෙසෙමින් සිටි අදාළ යුදෙව් පවුල සහ එම පවුලේ අනෙකුත් සාමාජිකයින්ව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ...