අඟහරුවාදා 20 ඔක්තෝම්බර් 2020 - 10:29:49 පෙරවරු (පෙ.ව)
අන්තර්ජාතික
2020 Oct 20 Tue, 12:29:44 am

අබුඩාබි තෙල් හා ගෑස් කර්මාන්තයේ විශාලතම online ප්‍රදර්ශනය නොවැම්බර් මාසයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය

අබුඩාබි, 2020 ඔක්තෝබර් 18 (WAM) -- අබුඩාබි තෙල් හා ගෑස් කර්මාන්තයේ විශාලතම online ප්‍රදර්ශනය හා සමුළුව නොවැම්බර් මාසයේදී පවත්වනු ඇත. ADIPEC අතථ්‍ය සමුළුව මගින් රජයේ අමාත්‍යවරුන්, ගෝලීය බලශක්ති නායකයින් සහ වෘත්තිකයන් 5,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක්ව මෙම ක්ෂේත්‍රය වේගයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා වන සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග තක්සේරු කිරීමට අතථ්‍ය සමුළුව හරහා ඉලක්ක කරයි. ADNOC නොහොත් අබුඩාබි ජාතික තෙල් සමාගම විසින් සත්කාරකත්වය සපයනු ලබන මෙම අතථ්‍ය සමුළුව අතිගරු Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්වෙන ADIPEC අතථ්‍ය සමුළුව නොවැම්බර් 9 වන දින සිට...