ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 1:42:49 පස්වරු (ප.ව.)
වාර්තා
2020 Jun 09 Tue, 05:56:12 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තෙල් නොවන වෙළඳාම 2019 දී AED1.603 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ

අබු ඩාබි, 2020, ජුනි 9 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ 2018 වසරේදී සිදුවූ තෙල් නොවන වෙළඳාමේ මුළු වටිනාකම අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් ට්‍රිලියන 1.536 (AED1.536) ට සාපේක්ෂව 2019 වසරේදී සිදුවූ තෙල් නොවන වෙළඳාමේ මුළු වටිනාකම අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් ට්‍රිලියන 1.603 (AED1.603) දක්වා 4.4% කින් වර්ධනයවී තිබෙන බවට එරට ෆෙඩරල් සංඛ්‍යාලේඛන අධිකාරියේ වාර්තාවන් (FCSA) අද (09) පවසයි. සමස්ත විදේශ වෙළඳාමෙන් සියයට 28.5 ක දායකත්වයක් ලබා දී ඇති එරට තෙල් සම්බන්ධ නොවන වෙළඳාම 2018 වසරේදී අරාබි එමිරේට්ස් ඩිරාම් බිලියන 431.55 (AED) වූ අතර, පසුව එය අරාබි එමිරේට්ස්...