අඟහරුවාදා 20 ඔක්තෝම්බර් 2020 - 11:14:47 පෙරවරු (පෙ.ව)
වාර්තා
2020 Oct 14 Wed, 06:40:43 pm

COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ඇති වන සුවිශේෂී තත්වයන් සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය කලාපීය මට්ටම ඉහළ නංවයි

අබුඩාබි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- COVID-19 වසංගතය නිසා ඇති වූ සුවිශේෂී තත්ත්වයන්ට සහ අභියෝගයන්ට මුහුණදෙමින් ඒවා ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ රාමුව යටතේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාව සහ සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන ගෝලීය ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස කලාපීය මට්ටම ඉහළ නංවාලීමට කටයුතු කරමින් සිටී. 21 ක් වන සියවසේදී මානව වර්ගයා මුහුණ දුන් වැදගත්ම අභියෝගය අවසන් කරන කාර්යක්ෂම එන්නතක් සොයා ගැනීම අරමුණු කරගත් ගෝලීය ප්‍රයත්නයන්හි ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසට අබුඩාබිය පත්ව ඇත. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය චීනයේ සහ රුසියාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ එන්නත් නිපදවන්නන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගෙන...