බදාදා 20 ජනවාරි 2021 - 5:48:45 පෙරවරු (පෙ.ව)
වාර්තා
2021 Jan 16 Sat, 11:43:45 pm

WAM REPORT: Jebel Hafeet, Jebel Jais, Hatta Dam, Al Rafisah එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගනී

අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 16 (WAM) -- Al Ain හි Jebel Hafeet, Ras Al Khaimah හි Jebel Jais, ඩුබායි හි Hatta වේල්ල නොහොත් ජලාශය, Khorfakkan හි Al Rafisah වේල්ල, සංචාරක සාප්පු හා වෙනත් ආකර්ශනීය ස්ථාන සමඟ තරඟ කර සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. මෙම ප්‍රදේශවල ආකර්ශනීය බව වැඩි කිරීමට සහ ඒවා නැරඹීමට ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීමට සාධක කිහිපයක් හේතු වී ඇති අතර, වඩාත් වැදගත් වන්නේ මෙම ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක වන දැවැන්ත ව්‍යාපෘති, ඒවාට සහ ඒ අවට ප්‍රධාන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සහ ව්‍යාපෘති සපයනු ලබන සේවාවන්හි...