සඳුදා 23 මැයි 2022 - 4:15:13 පස්වරු (ප.ව.)
වාර්තා
2022 May 20 Fri, 02:22:22 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ්ගේ නායකත්වය යටතේ ව්‍යාපාරික සංචාරක ප්‍රාග්ධනය ලෙස එහි මට්ටම ඉහළ නංවයි

අබුඩාබි, 2022 මැයි 20 (WAM) -- ජනාධිපති අති උතුම් Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ගේ නායකත්වය යටතේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ව්‍යාපාරික සංචාරක ප්‍රාග්ධනයක් ලෙස ආර්ථික විවිධාංගීකරණයට සහාය වීම, ජාතික කර්මාන්ත සහ අත්‍යවශ්‍ය අංශ සංවර්ධනය කිරීම සහ දැනුම සංවර්ධනය සහ ධාරිතා වර්ධනය සඳහා ආයෝජනය කිරීම මගින් තිරසාර සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එහි ප්‍රමාණය ඉහළ නංවයි. අනාගත කර්මාන්තවල පුළුල් පරාසයක විශේෂඥ ප්‍රදර්ශන සඳහා සහය දක්වමින් ව්‍යාපාරික සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ජනාධිපති අතිඋතුම් Sheikh Mohamed දක්වන උනන්දුව, සිව්වන කාර්මික විප්ලවයේ දියුණු තාක්ෂණයන් සහ තාක්ෂණයන් සඳහා...