සිකුරාදා 01 ජුලි 2022 - 2:54:35 පෙරවරු (පෙ.ව)
ක්‍රීඩා
2022 Jun 09 Thu, 10:32:38 pm

Cowes Week sailing regatta 2023 පැවැත්වීමෙන් අබුඩාබි ඉතිහාසගත වෙයි 

අබුඩාබි, 2022 ජූනි 09 (WAM) -- මැදපෙරදිග ක්‍රීඩා අගනුවර ලෙස එහි ස්ථානය තහවුරු කරමින් 2023 ජනවාරි මාසයේදී sailing regatta Cowes සතිය එහි වෙරළට ආකර්ෂණය කර ගනිමින් අබුඩාබි ක්‍රීඩා ඉතිහාසය නිර්මාණය කර ඇත. 1826 සිට, Cowes week බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රීඩා ගිම්හාන දින දර්ශනයේ ස්ථිර ස්ථාවරයක් වී ඇති අතර, එය ලෝකයේ පැරණිතම සහ සාර්ථකම ක්‍රීඩා ඉසව්වලින් එකක් බවට පත් කරයි. මෙම ජාත්‍යන්තර රෙගට්ටා දැන් බෝට්ටු 750ක් පමණ සඳහා දෛනික ධාවන තරඟ 40ක් දක්වා පවත්වනු ලබන අතර, එය ලොව එවැනි ආකාරයේ විශාලතම තරඟාවලිය බවට පත් කරයි. මෙම උත්සවය රුවල්...