බදාදා 20 ජනවාරි 2021 - 5:38:34 පෙරවරු (පෙ.ව)
ලෝකය
2021 Jan 17 Sun, 10:49:46 pm

කලීෆා විශ්ව විද්‍යාලය විසින් Aldar Properties සහ Sandooq Al Watan සමඟ පර්යේෂණ ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 17 (WAM) --වර්ණ අන්ධභාවයෙන් පෙළෙන (colour blindness) අය සඳහා අවම මුදලින්, නැවත භාවිතා කළ හැකි සහ ඉවත දැමිය හැකි අක්ෂි කාච සංවර්ධනය කිරීම සඳහා Aldar Properties සහ Sandooq Al Watan එක්ව අරමුදල් සපයන පර්යේෂණ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන බව කලීෆා විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය (Khalifa University of Science and Technology - KU) නිවේදනය කරයි. මෙම ව්‍යාපෘතියට ලන්ඩනයේ ඉම්පීරියල් කොලේජ් (Imperial College London) හි පර්යේෂකයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන කලීෆා විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයින් ඇතුළත් වන බව කලීෆා විද්‍යා හා තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය (Khalifa...