සෙනසුරාදා 27 නොවැම්බර් 2021 - 6:47:31 පෙරවරු (පෙ.ව)
ලෝකය
2021 Nov 24 Wed, 10:22:59 pm

ඩිජිටල් ආර්ථිකය සඳහා අරාබි සම්මේලනය සහ අරාබි බැංකු සංගමය, GCEL සමඟ එක්ව 'Huma Wealth' වැඩසටහන දියත් කරයි

අබුඩාබි, 2021 නොවැම්බර් 24 (WAM) -- අරාබි ලීගය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ඩිජිටල් ආර්ථිකය සඳහා වූ අරාබි සම්මේලනය සහ අරාබි බැංකු සංගමය, ඵලදායී ලොජිස්ටික්ස් සඳහා වන ගෝලීය සන්ධානය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් (MoU) අත්සන් කර තිබේ. අරාබි කලාපය පුරා නිදහස් වෙළඳාම ඉහළ නැංවීම සහ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික හවුල්කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සමඟ සම්බන්ධ වීමේ අරමුණින් 'Huma Wealth' වැඩසටහන දියත් කිරීමට අවබෝධතා ගිවිසුම අවසන් වේ. මෙම පියවර මඟින් සැපයුම් දාමවල නම්‍යශීලී බව ඉහළ නැංවීම, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායකයන්ගේ (SMEs) වර්ධනය ඉහළ නැංවීමට සහ හරිත ආර්ථිකයේ අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව B2B සඳහා...