සෙනසුරාදා 27 නොවැම්බර් 2021 - 6:42:25 පෙරවරු (පෙ.ව)
පනස් වන වසර
2021 Oct 27 Wed, 04:33:27 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගෝල්ඩන් ජුබිලි කමිටුව 'Imagining Your Future' වැඩසටහන දියත් කරයි

අබුඩාබි, 2021 ඔක්තෝබර් 27 (WAM) -- 50 වැනි සැමරුමේ වසරට සමගාමීව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගෝල්ඩන් ජුබිලි කමිටුව විසින් නිර්මාණාත්මක සැරසිලි සහ කලා සහ අත්කම් තුළින් රටපුරා සැමරුම් සඳහා සහභාගී වීමට සිසුන් දිරිමත් කරන ‘Imagining Your Future’ අන්තර්ජාල පාසල් කට්ටලයක් දියත් කර ඇත. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සියලුම සිසුන් සහ පාසල් www.UAEYearOf.ae/school වෙතින් මුද්‍රණය කළ හැකි ස්ටිකර්, සැරසිලි, තැපැල්පත්, ස්ටෙන්සිල් සහ ඩෙස්ක් ටැග් ඇතුළත් නොමිලේ පාසල් කට්ටලය බාගත කිරීමට උනන්දු කරනු ලැබේ. නොමිලේ පාසල් කට්ටලයට තැපැල් පතක් ද ඇතුළත් වන අතර එමඟින් සිසුන්ට ඉදිරි වසර...