ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 1:12:28 පස්වරු (ප.ව.)

Qasr Al Watan මැද පෙරදිග ප්‍රමුඛ සංස්කෘතික සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානය ලෙස 2020 ලෝක සංචාරක සම්මානය සඳහා නම් කරයි


අබු ඩාබි, 2020 ජුනි 24 (WAM) -- අබු ඩාබි ජනාධිපති මන්දිරය සහ අබුඩාබියේ අද්විතීය සංස්කෘතික හා වාස්තු විද්‍යාත්මක සන්ධිස්ථානයක් වන Qasr Al Watan මැද පෙරදිග ප්‍රමුඛ සංස්කෘතික සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානය ලෙස 2020 ලෝක සංචාරක සම්මානය සඳහා නම් කර තිබේ.

අරාබි උරුමය සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉතිහාසය සහ අනාගතය විදහා පෙන්වමින් මද පෙරදිග මූලධර්ම පිළිබඳ විශිෂ්ට ආකාරයේ අවබෝධයක් ලොවට ලබාදෙන Qasr Al Watan දැනුමෙන් පිරිපුන් මාළිගාවකි. Qasr Al Watan යනු මාළිගාවකට වඩා ඔබ්බට ගිය සංස්කෘතික වටිනාකමක් මෙන්ම, සමකාලීන පාලනය, දැනුම සහ ශිල්පීය හැකියාවන් හෙළි කරන ස්ථානයක් ද වේ.

එවැනි සම්මානයක් සඳහා Qasr Al Watan නම් කිරීම ගෝලීය සංචාරක හා සංචාරක කර්මාන්තයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වන අතර, 2019 මාර්තු මාසයේදී මහජන දැකගැනීමට දොරටු විවර කළ දින සිට මාළිගාවේ සාර්ථකත්වය ඉහළ යමින් කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලැබෙන පිළිගැනීමද සුවිශේෂී වේ.

ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම දැන් මහජනයාට විවෘතය; Qasr Al Watan වෙත ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න: www.worldtravelawards.com/vote.

1993 දී වසරේදී ආරම්භ කරන ලද ලෝක සංචාරක සම්මාන පිරිනැමීම මගින් ලෝකයේ සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ සියළුම ප්‍රධාන අංශයන්හි විශිෂ්ටත්වයන් පිළිගැනීමට ලක්කරමින්, ත්‍යාග පිරිනැමීම සිදු කරනු ලබයි.

http://www.wam.ae/en/details/1395302850884 WAM / Rushdy Nizar

WAM/Sinhala