ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 11:37:50 පෙරවරු (පෙ.ව)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ රුමේනියාව ආයෝජන සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගනී

  • سفير الدولة يبحث مع وزير روماني سبل تعزيز التعاون الاستثماري

බුකාරෙස්ට්, 2020 ජුනි 25 (WAM) -- රුමේනියාවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති ආචාර්ය අහමඩ් අබ්දුල්ලා සයීඩ් අල් මැට්රුෂි මහතා සහ රුමේනියානු ගෝලීය කටයුතු හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික උපාය මාර්ග පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම් කෝනල් ෆෙරුටා යන මහත්වරුන් හමුවී ද්වීපාර්ශ්විය සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබේ.

රුමේනියාවේ බුකාරෙස්ට්හි පිහිටි අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ පැවති මෙම රැස්වීමේදී දෙපාර්ශ්වයම ආර්ථික හා ආයෝජන අංශවල සබඳතා වර්ධනය කර ගැනීමේ අවස්තාවන් පිළිබඳව අවධානය යොමුකර තිබේ.

පොදු ආර්ථික හා ආයෝජන අවශ්‍යතා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට දායක වන දෙරට අතර ආයෝජන ආරක්ෂා කිරීම හා දිරිගැන්වීම පිළිබඳ සංශෝධිත ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ද දෙපාර්ශ්වයම අවධාරණය කර තිබේ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302851111 WAM / Rushdy Nizar

WAM/Sinhala