ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 12:53:04 පස්වරු (ප.ව.)

Boeing 737 Max එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් කලාපයට නැවත පැමිණීම පිලිබඳ එරට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ  අවධානය යොමුවේ 


අබු ඩාබි, 2020 ජූලි 1 (WAM) -- Boeing 737 Max එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් කලාපයට නැවත පැමිණීම පිලිබඳ එරට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අවධානය යොමුකරමින් සිටින බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නිවේදනය කරයි.

"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිවිල් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (GCAA-General Civil Aviation Authority) විසින් ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා පරිපාලනය (FAA), බෝයිං සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ක්‍රියාකරුවන් සහ B737Max ඛේදජනක අනතුරු දෙකකට පසු නැවත සේවයට පැමිණීම පිළිබඳව මෙලෙස අවධානය යොමු කර තිබෙන අතර, සැලසුම් කිරීම, පරීක්ෂණ ගුවන් ගමන් සහ ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණුව ඇතුළුව සහතිකකිරීම මෙන්ම අනෙකුත් සියලුම අංශ පිළිබඳව අපි ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා පරිපාලනය සහ Boeing සමඟ නිරන්තර සාකච්ඡාවට කරමින් සිටින බවට." එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිවිල් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සයිෆ් මොහොමඩ් අල් සුවයිඩි මහතා මෙලෙස ප්‍රකාශ කර තිබේ. එමෙන්ම,සිවිල් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (GCAA-General Civil Aviation Authority) ලොව පුරා අනෙකුත් ප්‍රධාන නියාමකයින් සමඟ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගනිමින් සමීප සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාගෙන යයි. B737Max නැවත සේවයට පැමිණීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය රඳා පවතින්නේ ෆෙඩරල් ගුවන් සේවා පරිපාලනය (FAA) සහ B737Max අතර මේ මොහොතේ සිදුවන සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව මේ පිළිබඳව වැඩි දුරටත් අදහස් පළකරමින් ඒ මහතා මෙසේ පවසා තිබේ.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ඉහළම ප්‍රමිතීන් අනුගමණය කරමින් සහතික කිරීම සඳහා සිවිල් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (GCAA-General Civil Aviation Authority) කැපවී සිටින අතර පිළිගත හැකි ආරක්‍ෂිත ප්‍රමිතීන් ලබා ගන්නා තෙක් B737Max සේවයට නැවත පැමිණීම අත්හිටුවීමට කටයුතු කරනු ඇත.

http://www.wam.ae/en/details/1395302852497 WAM / Rushdy Nizar

WAM/Sinhala