ඉරිදා 09 අගෝස්තු 2020 - 1:33:19 පස්වරු (ප.ව.)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් මොහොමඩ් බින් රාෂීඩ් ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • 19
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • 7 (large)
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
 • بمباركة رئيس الدولة وأمام محمـد بن راشد وبدعم من محمد بن زايد.. وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بُعد
වීඩියෝ රූප

ඩුබායි, 2020 ජූලි 11 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනධිපති උත්තරීතර ෂෙයික් කලීෆා බින් සයීඩ් අල් නහියන්ගේ අනුමැතියෙන් පසු,එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දුන්නේ දුරස්ථ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයකදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සහ අගමැති සහ ඩුබායි පාලකයා වන උත්තරීතර ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් ඉදිරියේය.

අබුඩාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සන්නද්ධ හමුදාවේ නියෝජ්‍ය උත්තරීතර අණදෙන නිලධාරි ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් දුරස්ථ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාවේදී උත්තරීතර ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රාෂීඩ් පැවසුවේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති ෂෙයික් කලීෆා බින් සයීඩ් අල් නහියාන්ගේ බුද්ධිමත් දැක්ම පිළිබිඹු කරන බවයි. දැන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංවර්ධන ගමනේ ඉදිරි වසර 50 සඳහා සූදානම් වීමේ නව අදියරකට පිවිසෙමින් සිටින් බවත් ඔහු පැවසුවේය.

" මගේ සහෝදර උත්තරීතර ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ්ගේ සහාය ඇතිව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නව ගෝලීය වෙනස්කම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වේගවත් වී ඇත. නව ගෝලීය වෙනස්කම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය වේගවත් වී තිබේ" උතුමාණනි ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් පැවසීය.

උත්තරීතර ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් මහතා මෙසේ පැවසීය " මගේ සහෝදරයා වන ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ්ගේ නායකත්වයෙන් රජයේ වැඩ කටයුතුවලදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නව කාර්යක්‍ෂමතාවයකට අවතීර්ණ වී තිබේ. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට සහ එහි ජනතාවට සේවය කිරීම සඳහා අද දිවුරුම් දුන් නව රජයේ කණ්ඩායමට මගේ සුබ පැතුම් පතමි".

පසුගිය සතිය මුලදී, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැබිනට් සංශෝධනයක දී වඩාත් කඩිසර රජයක් ඇති කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ඒකාබද්ධ කරන බව උත්තරීතර ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් සඳහන් කළේය.

නව ව්‍යුහයට රජයේ සේවා මධ්‍යස්ථානවලින් 50% ක් වැසීම සහ වසර දෙකක කාලයක් තුළ ඒවා ඩිජිටල් වේදිකා බවට පරිවර්තනය කිරීම සහ නව ඇමතිවරුන් පත්කිරීමට අමතරව ෆෙඩරල් බලධාරීන්ගෙන් 50% ක් පමණ වෙනත් බලධාරීන් හෝ විශේෂිත අංශවල රාජ්‍ය හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් අමාත්‍යාංශ සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම ඇතුළත් වේ.

නව අමාත්‍යාංශවලට කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය ඇතුළත් වන අතර එය රටේ කාර්මික අංශය සංවර්ධනය කරනු ඇත. ආර්ථික අමාත්‍යාංශය යටතේ අමාත්‍යවරුන් තිදෙනෙකු මෙන්ම ඩිජිටල් ආර්ථිකය, කෘතිම බුද්ධිය සහ දුරස්ථ වැඩ අයදුම්පත් පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ද එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රජයේ මාධ්‍ය කාර්යාලයක් ද පිහිටුවා තිබේ.

රජයේ නව ව්‍යුහයට බලශක්ති අමාත්‍යාංශය හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ කිරීම බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය, ජාතික මාධ්‍ය සභාව, එන්එම්සී සහ ෆෙඩරල් තරුණ අධිකාරිය සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයට ඒකාබද්ධ කිරීම ඇතුළත් වේ. සාමාන්‍ය විශ්‍රාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ අධිකාරිය හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ කිරීම, ජාතික සුදුසුකම් අධිකාරිය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ කිරීම සහ රක්ෂණ අධිකාරිය සහ සුරැකුම්පත් හා වෙළඳ අධිකාරිය ඒකාබද්ධ කිරීම ඇතුළත් වේ.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නව ව්‍යුහය පහත පරිදි වේ, 1. උතුමාණන් වන ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, උප සභාපති, අගමැති සහ ආරක්ෂක අමාත්‍ය 2. එච්. එච්. ලුතිනන් ජෙනරාල් ෂෙයික් සයිෆ් බින් සෙයිද් අල් නහියන්, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය 3. එච්.එච්. ෂෙයික් මන්සූර් බින් සෙයිද් අල් නහියන්, නියෝජ්‍ය අගමැති සහ ජනාධිපති කටයුතු අමාත්‍ය 4. එච්. එච්. ෂෙයික් හම්දාන් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, කැබිනට් සාමාජික හා මුදල් අමාත්‍ය 5. එච්. එච්. ෂෙයික් අබ්දුල්ලා බින් සෙයිද් අල් නහියන් කටයුතු සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාව 6. කැබිනට් සාමාජික සහ ඉවසීමේ සහ සහජීවනය පිළිබඳ අමාත්‍ය ෂෙයික් නහියන් බින් මුබාරක් අල් නහයන් 7. කැබිනට් සාමාජික හා කැබිනට් කටයුතු අමාත්‍ය මොහොමඩ් බින් අබ්දුල්ලා අල් ගර්ගාවි 8. ෆෙඩරල් ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණ කටයුතු අමාත්‍ය අහමඩ් ජුමා අල් සාබි 9 අබ්දුල් රහ්මාන් බින් මොහොමඩ් බින් නසාර් අල් ඔවායිස්, කැබිනට් සාමාජික, සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍ය සහ ෆෙඩරල් ජාතික සභා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය 10. වෛද්‍ය අන්වර් බින් මෝ කැබිනට් සාමාජික හා විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අම්මාඩ් ගාර්ගාෂ් 11. කැබිනට් සාමාජික හා මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඔබයිඩ් හුමයිඩ් අල් ටයර් 12. රීම් බින්ට් ඉබ්‍රාහිම් අල් හෂෙමි, කැබිනට් සාමාජික සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය 13. සුහයිල් බින් මොහොමඩ් කැබිනට් සාමාජික හා බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය අල් මැස්රෝයි 14. කැබිනට් සාමාජික හා දේශගුණික විපර්යාස හා පරිසර අමාත්‍ය ආචාර්ය අබ්දුල්ලා බෙල්හයිෆ් අල් නුයිමි 15. කැබිනට් සාමාජික හා කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍ය ආචාර්ය සුල්තාන් බින් අහමඩ් අල් ජාබර් 16 කැබිනට් සාමාජික හා අධිකරණ අමාත්‍ය සුල්තාන් බින් සයීඩ් අල් බඩි 17. කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජික හා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය හුසේන් බින් ඉබ්‍රාහිම් අල් හම්මඩි 18. කැබිනට් සාමාජික හා ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහොමඩ් බින් අහමඩ් අල් බෝවාර්ඩි 19. නූරා බින්ට් මොහොමඩ් අල් කැබී, කැබිනට් සාමාජික හා සංස්කෘතික හා තරුණ අමාත්‍ය20. ජමීලා බින්ට් සාලෙම් අල් මුහෙරි, කැබිනට් සාමාජික සහ රාජ්‍ය අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය 21. නසාර් බින් තානි අල් හම්ලි, කැබිනට් සාමාජික හා මානව සම්පත් හා විමුක්ති අමාත්‍ය 22. හෙසා බින්ට් ඊසා බුහමයිඩ්, කැබිනට් සාමාජික හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය 23. අබ්දුල්ලා බින් ටූක් අල් මාරි, කැබිනට් සාමාජික හා ආර්ථික අමාත්‍ය 24. ආචාර්ය මයිතා බින්ට් සාලෙම් අල් ෂම්සි, රාජ්‍ය අමාත්‍ය 25. ආචාර්ය අහමඩ් බෙල්හෝල් අල් ෆලාසි, ව්‍යවසායකත්ව හා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය 26. ආචාර්ය තානි බින් අහමඩ් අල් සෙයූඩි , විදේශ වෙළඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය 27. ඕහුඩ් බින්ට් කල්ෆාන් අල් රූමි, රාජ්‍ය සංවර්ධන හා අනාගත රාජ්‍ය අමාත්‍ය 28. ෂම්මා බින්ට් සුහයිල් අල් මැස්රෝයි, තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය 29. සාකි නුසෙයිබේ, රාජ්‍ය අමාත්‍ය 30. මරියම් බින්ට් මොහොමඩ් අල්ම්හෙරි, ආහාර හා ජල සුරක්ෂිතතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය 31. සාරා බින්ට් යූසිෆ් අල් අමිරි, උසස් තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය 32. ඕමාර් බින් සුල්තාන් අල් ඔලමා, කෘතිම බුද්ධි රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ඩිජිටල් ආර්ථිකය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රාජ්‍ය ප්‍රධාන විධායක අමාත්‍ය අහමඩ් අලි අල් සයෙග් 34. මොහොමඩ් සුල්තාන් අල් ඔබයිද්ලි, නීති කටයුතු ප්‍රධානී 35. මොහොමඩ් හමාඩ් අල්-කුවේට්, සයිබර් ආරක්ෂණ අංශ ප්‍රධානී 36. සයීඩ් අල්-අත්තාර්, ප්‍රධානී රජයේ මාධ්‍ය කාර්යාලයේ 37. හුඩා අල් හෂෙමි, රජයේ උපායමාර්ග හා නවෝත්පාදන අංශ ප්‍රධානී 38. හමාඩ් අල් මන්සූරි, ඩිජිටල් රජයේ ප්‍රධානියා 39. මොහොමඩ් බින් තාලියා, රාජ්‍ය සේවා ප්‍රධානී.

http://wam.ae/en/details/1395302854500 WAM / Rushdy Nizar

WAM/Sinhala