බ්‍රහස්පතින්දා 06 අගෝස්තු 2020 - 4:31:05 පෙරවරු (පෙ.ව)

Arabtec සමාගම සෞදි අරාබියානු රියාල් මිලියන 200 ක් වටිනා Saudi Aramco කොන්ත්‍රාත්තුව දිනා ගනී


ඩුබායි, 2020 ජූලි 21 (WAM) -- සෞදි අරාබියේ, නැගෙනහිර පළාතේ Ras Tanura පිරිපහදුවේ ගබඩා ටැංකි පහක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා Saudi Aramco සමාගම විසින් එහි පූර්ණ හිමිකාරීත්වය සහිත ඉලක්කගත ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් සමාගමට සෞදි අරාබියානු රියාල් මිලියන 200 ක් වටිනා කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්‍රදානය කර ඇති බව සමාජ හා ආර්ථික යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වන Arabtec Holding අඟහරුවාදා නිවේදනය කර තිබේ.

ඩුබායි ෆිනෑන්ෂල් මාර්කට් වෙබ් අඩවියේ (Dubai Financial Market website) සමාගම විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ, වැඩ කිරීමේ විෂය පථයට නැප්තා ගබඩා ටැංකි තුනක් (naphtha storage tanks) සහ බෑවුම් සහිත තෙල් ගබඩා ටැංකි දෙකක් (slop oil storage tanks) අන්තර්ගතවන වන බවයි.

"සවුදි අරාබියේ, Saudi Aramco සමඟ අපගේ සම්බන්ධතාවය අඛණ්ඩව ගොඩනගා ගැනීම ගැන අපි සතුටට ඇත වනවා මෙන්ම අපගේ උපාය මාර්ගයට අනුකූලව, මෙම වැදගත් සම්මානය සමූහය තෙල් හා ගෑස් අංශයේ තවදුරටත් රැඳී සිටිනු ඇති බවට." ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් Arabtec’s සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වේල් ෆර්සාක් මහතා පවසා තිබේ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302856768 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala