බ්‍රහස්පතින්දා 06 අගෝස්තු 2020 - 5:56:18 පෙරවරු (පෙ.ව)

CSR ආයෝජනය කරන ව්‍යාපාර මගින් COVID-19 වසංගතයේ අභියෝගයන්ට ක්‍රියාකාරී ලෙස මුහුණ දීමට හැකිවූ බවට  ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලය පවසයි 


ඩුබායි, 2020 ජූලි 26 (WAM) -- ආයතනික සමාජ වගකීම් සඳහා ආයෝජනය (CSR) කරන ඩුබායි හි ව්‍යාපාරිකයින්ට, COVID-19 වසංගතය මගින් මුහුණ දීමට සිදුවූ අභියෝගයන්ට වඩාත් ක්‍රියාකාරී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හැකි වූ බව ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලයේ සහ වගකිවයුතු ව්‍යාපාර සඳහා කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානයේ නව සමීක්ෂණ වාර්තාවන් පවසයි.

2020 මැයි සහ ජුනි මාසවලදී කරන ලද සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වූයේ COVID-19 වසංගතය හටගත් මුල් අවධියේදී ඩුබායි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව දක්වනු ලැබූ හදිසි ප්‍රතිචාර මගින් සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව සහ යහපැවැත්ම ආරක්ෂා කිරීම සහ ව්‍යාපාර අඛණ්ඩතාව පවත්වාගෙන යාමට සහතික වීම යනාදී යහපත් ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙනි.

සමස්තයක් වශයෙන්, ඩිජිටල් අංශ ප්‍රවේශය සහ සුදානම, උසස් තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සහ ඩිජිටල්-බුද්ධිමත් සේවකයින් වැනි සාධක ගණනාවකට ස්තුති කරමින් ව්‍යාපාර දුරස්ථ වැඩකටයුතු සඳහා පරිවර්තනය වීම ඉතාමත් සුමටව සිදුවූ බවට අදාළ සමීක්ෂණ වාර්තාවන්හි සඳහන් වේ.

නිවසේ සිට වැඩ කරන අතරතුර සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ කළමනාකාරිත්වය කටයුතු කරනු ලැබූ ආකාරය සහ එහි වැදගත්කම සමීක්ෂණය කරනු ලැබූ සංවිධාන විසින් අවධාරණය කරන අතරතුර සම වයසේ මිතුරන් සමඟ ශාරීරික හා චිත්තවේගීය යහපැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා ඉහළ කළමනාකාරිත්වය වගකීමෙන් කටයුතු කර තිබීම මෙහිදී විශාල කර්යභාර්යයක් සිදුකර තිබෙන බවට ද අදාළ සමීක්ෂණ වාර්තාවන්හි දැක්වේ.

මුහුණට මුහුණ හමුවීම් සහ සිදුවීම් සඳහා වන සීමාවන්ට දක්වනු ලබන ප්‍රතිචාර වශයෙන්, සමාගම්වලට ඉක්මනින් සේවක ස්වේච්ඡා ක්‍රියාකාරකම් ඩිජිටල් වේදිකාවලට පරිවර්තනය කිරීමට හැකිවීම, මෙන්ම ප්‍රශාන පෙලේ සංවිධාන තම ප්‍රජාවන්ට ආපසු ලබා දීමට සහ සමාජ බලපෑම උපරිම කිරීමට නව ක්‍රම ගවේෂණය කිරීමට පෙළඹී ඇති බව ද අදාළ සමීක්ෂණ වාර්තාවන්ට අනුව පෙන්වා දී තිබේ.

සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට උපදෙස් දීම සඳහා බලධාරීන් විසින් හඳුන්වා දී ඇති ආයතනික මාර්ගෝපදේශවල වැදගත්කම සමීක්ෂණය කරන ලද සංවිධාන මෙහිදී අවධාරණය කර තිබේ.

ඩුබායි වාණිජ මණ්ඩලය විසින් COVID-19 වසංගතයට ව්‍යාපාර ප්‍රජාව දක්වනු ලැබූ ප්‍රතිචාරයන් පිලිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ගැඹුරු වාර්තාවක පසු විපරමකි මේ පිළිබඳව සඳහන් කර තිබේ. එමෙන්ම, වර්තමාන පරිචයන්, අභියෝග සහ අනාගතදී හටගනු ලබන අවස්ථාවන්, මෙයින් හෙළිදරවු වී ඇත්තේ වැඩි ව්‍යාපාර ප්‍රමාණයක් දැන් ආයතනික සමාජ වගකීම් සඳහා වන ප්‍රවේශය තුළ ස්ථාවර හා ක්‍රමානුකූලව පවතින බවත් ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග සමඟ සමපාත වන ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහන් වල නිරත වන බවත් ය.

සමීක්ෂණයට ලක් කළ සංවිධානවලින් අඩකට වඩා සංවිධානයන් විධිමත් ආයතනික සමාජ වගකීම් (CSR) ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස අනුගමනය කර ඇති අතර ආයතනවලින් සියයට 65.7 කට ආයතනික සමාජ වගකීම් කළමනාකරණය සඳහා කැපවූ දෙපාර්තමේන්තුවක් හෝ නිලධාරියෙකු අනුයුක්ත කර තිබේ. 2019 ආයතනික සමාජ වගකීම් සමීක්ෂණයට සහභාගී වූ සංවිධාන අතර, ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් සියයට 62 ක් සේවකයින්ගේ සහභාගීත්වය සඳහා ඉතා පරිණත ප්‍රවේශයක් වාර්තා කළ අතර සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මෙම අගය සියයට 70 දක්වා වූ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

සංවිධානවලින් සියයට 70 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ආයතනික සමාජ වගකීම් සම්බන්ධ ගැටළු වලට සම්බන්ධ වී ඇති අතර ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් 68% ක් සේවක ස්වේච්ඡා සේවය සමඟ උසස් ආයතනික සමාජ වගකීම් පරිණත මට්ටම් වාර්තා කර තිබේ. ප්‍රජා ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් විශාල සංවිධාන වඩාත් පරිණත විය. සමස්තයක් වශයෙන්, ප්‍රතිචාර දක්වන සමාගම් වලින් සියයට 76 ක් ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවන් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටිති.

විස්තීර්ණ වාර්තාවේ සොයාගැනීම්වලින් පෙනී යන්නේ සමාගම් වලින් සියයට 80 ක් සඳහා ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහන් පිටුපස "ප්‍රජාව වැඩිදියුණු කිරීම" ඉහළම පෙළඹවීමේ සාධකය වන අතර "ආදායම වැඩි දියුණු කිරීම" අවම අභිප්‍රේරණ සාධකය බවයි. එයට අමතරව, ප්‍රතිචාර දක්වන සංවිධානවලින් සියයට 58 ක් පසුගිය වසර තුන තුළ ආයතනික සමාජ වගකීම් වියදම්වල ආන්තික හෝ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් වාර්තා කළ අතර සියයට 42 ක් සඳහන් කළේ ආයතනික සමාජ වගකීම් වියදම් එකම කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ පැවතුන බවයි.

https://wam.ae/en/details/1395302858145 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala