බ්‍රහස්පතින්දා 13 අගෝස්තු 2020 - 1:39:18 පෙරවරු (පෙ.ව)

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සාම සාකච්ඡා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පිළිගනී 


අබු ඩාබි, 2020 ජූලි 29 (WAM) -- ඇෆ්ගනිස්ථාන සාමය ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව කතිකාවතක් ඇතිකිරීම සඳහා ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධිපති අෂ්රෆ් ඝනී කළ නිවේදනය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පිළිගෙන ඇති අතර ඇෆ්ගනිස්ථානය නව ගිවිසුමකට එළැඹීම පිළිබඳව එමීර් රාජ්‍යය ප්‍රශංසා කර තිබේ.

අහිංසක සිවිල් වැසියන්ගේ ලේ වැගිරීම් නැවැත්වීමට සහ ඇෆ්ගනිස්ථානු මිත්‍රශීලී සිවිල් ජනතාවගේ පුළුල් සංවර්ධනය, සුභසාධනය සහ සමෘද්ධිය ළඟා කර ගැනීම සඳහා සාම සාකච්ඡා සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සහයෝගය ලබා දෙනු ලබන බවට එක්සත් අරාබි එමීර්යේ විදේශ කටයුතු හා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා අමාත්‍යාංශය අද ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේය.

සංවර්ධනය, රජයේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආයතනික කුසලතා වර්ධනය මෙන්ම පසුගිය වසර 20 තුළ කාන්තාවන්ගේ හා ළමා අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඇෆ්ගනිස්ථානය ලබා ඇති ජයග්‍රහණ අමාත්‍යාංශය අගය කිරීමට ලක්කර තිබේ.

ස්ථිර සටන් විරාමයකට මග පාදන සහ රටේ ස්ථාවරත්වය, සාමය සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරන විශ්වාසනීය ගොඩනැඟීමේ පියවරයන් සමඟ මෙම ගිවිසුමට එළඹෙනු ඇතැයි අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු පළ කළේය.

http://www.wam.ae/en/details/1395302859057 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala