බ්‍රහස්පතින්දා 06 අගෝස්තු 2020 - 5:24:14 පෙරවරු (පෙ.ව)

පළමු තීරණාත්මක අවධිය ජයගනිමින් පසු, න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියෙන් /FANR/ විසින් Barakah න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ සිය නියාමන අධීක්ෂණයන් සහ පරීක්ෂා කිරීම් දිගටම කරගෙන යනු ඇත

  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة
  • "الاتحادية للرقابة النووية" تؤكد مواصلة مهامها الرقابية لعملية تشغيل محطات براكة

අබු ඩාබි, 2020 අගෝස්තු 1 (WAM) -- 2020 පෙබරවාරි මාසයේදී න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියට (FANR) මෙහෙයුම් බලපත්‍රය ලැබීමෙන් පසු, බරකා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ 1 වන ඒකකයේ සිය නියාමන අධීක්ෂණයන් FANRය විසින් දිගටම කරගෙන යයි.

න්‍යෂ්ටික ඉන්ධන භාවිතයෙන් ශක්තිය නිපදවන ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් තත්වයක් වන පළමු විවේචනාත්මක මෙන්ම අභියෝගත්මක අවධිය කරා ළඟා වන තෙක් බලාගාරය පරීක්ෂා කිරීම සහ ඉන්ධන පැටවීම මෙන්ම ආරම්භ කිරීම යනාදී කටයුතු ඉතාමත් සුපරික්ෂාකාරිව සිදු කර තිබේ.

බරකා න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ 1 වන ඒකකයේ මෙම අදියර ආරම්භ කිරීම සඳහා Nawah බලශක්ති සමාගම (Nawah Energy Company) සියළු නියාමන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන ක්‍රියාකරු වන බවට, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සාමකාමී න්‍යෂ්ටික බලශක්ති වැඩසටහන (Peaceful Nuclear Energy Programme) රට ලැබූ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් වන බවට න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියෙන් (FANR) විසින් සහතික කරමින් සනාථ කර තිබේ.

පළමු තීරණාත්මක අවධිය දක්වා මෙහෙයුම් බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව, න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියේ (FANR) අධීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම් අතරට එහි නේවාසික පරීක්ෂකවරුන් යොදා ගනිමින් නිරන්තර පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම මෙන්ම ඉන්ධන පැටවීම සහ පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලීන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරුන් යෙදවීම ද ඇතුළත් වේ. න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියේ (FANR) විසින් හදිසි සූදානම සහ ප්‍රතිචාර පද්ධතිය අඛණ්ඩව සත්‍යාපනය කරමින් සිටින අතර න්‍යෂ්ටික බලාගාරය සහ එහි පරිසර විද්‍යාගාරය වටා ඇති ස්වාධීන නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන හරහා පරිසරය අධීක්ෂණය නොකඩවා එක දිගටම කරනු ලැබේ, යනුවෙන් අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

මෙම අදියර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති වැඩසටහනේ තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වන අතර එය මෙම වසර අගදී සැලසුම් කර ඇති ඒකක 1 හි පූර්ණ වාණිජ මෙහෙයුම් සඳහා මග පාදනු ඇත. 2009 දී පිහිටුවන ලද දින සිට, න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියේ (FANR) විසින් රෙගුලාසි සහ නියාමන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇති අතර, මැද පෙරදිග කලාපයේ පළමු න්‍යෂ්ටික බලාගාරය සඳහා එහි ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා මෙම සන්ධිස්ථානය කරා ළඟා වීමට සමාලෝචන සහ දැඩි පරීක්ෂණ සිදු කරන තිබේ.

පළමු අවදානම් සහිත අවධියෙන් පසුව, න්‍යෂ්ටික රෙගුලාසි සඳහා වන ෆෙඩරල් අධිකාරියේ (FANR) මෙම අදියරේදී සිය නියාමන අධීක්ෂණය සහ පරීක්ෂාව දිගටම කරගෙන යනු ඇති අතර, න්‍යෂ්ටික බලාගාරයේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සහ මහජනතාව, කම්කරුවන් සහ පරිසරය යන අංශයන්හි ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා විදුලිබල ජාලක සමමුහුර්තකරණය සහ පූර්ණ වාණිජ මෙහෙයුම් ඇතුළු අදියරයන් මින් පසු දියත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවේ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302859581 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala