සෙනසුරාදා 26 සැප්තැම්බර් 2020 - 8:13:55 පස්වරු (ප.ව.)

අබුඩාබි ඩොලර් බිලියන 5 ක බහුවිධ බැඳුම්කර ADX හි ලැයිස්තුගත කරයි


අබුඩාබි, 2020 සැප්තැම්බර් 13 (WAM) -- අබුඩාබි සුරැකුම්පත් හුවමාරුව (ADX) විසින් ඉරිදා (13) අබුඩාබි ගෝලීය මධ්‍ය කාලීන සටහන් වැඩසටහනේ එමිරේට්ස් ලැයිස්තුගත කිරීම ආරම්භ කර තිබෙන අතර එහි මුළු වටිනාකම වාරික තුනකින් මුළු ඇමරිකානු ඩොලර් 5,000,000,000. ක් වේ.

අද දින අබුඩාබි සුරැකුම්පත් හුවමාරුවේ (ADX හි) හි වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති මෙම ලැයිස්තුගත කිරීම, එමිරේට්ස් හි ප්‍රාග්ධන ව්‍යුහය ප්‍රශස්ත කිරීම අරමුණු කරගත් අබුඩාබියේ උපාය මාර්ගයේ කොටසක් වන අතර, වර්තමාන ඉහළ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් පවත්වා ගනිමින් විවිධ අරමුදල් ප්‍රභවයන් වෙත ටැප් කරයි.

ශක්තිමත් ආයෝජකයින්ගේ රුචිය මත පදනම්ව, බැඳුම්කරවල ඓතිහාසික වශයෙන් මිල අඩුවීමක් සිදුව තිබේ. මෙම වැඩසටහන වාරික තුනකින් සමන්විත වන අතර: ඩොලර් බිලියන 2 ක ($2 billion) අවුරුදු 3 ක වාරිකය (3-year tranche) සියයට 0.750 (0.750 percent); ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ($1.5 billion) දිගු දස අවුරුදු වාරිකය (10-year tranche) සියයට 1.7 ක් (1.7 percent) වන අතර 2070 දී ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ($1.5 billion) අවුරුදු 50 ක වාරිකය (50-year tranche) සියයට 2.700 කි (2.700 percent) ක් වේ.

GCC කලාපයේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන තුනම විසින් එකම AA- ශ්‍රේණිගත ස්වෛරී නිකුත් කරන්නෙකු ලෙස, අබුඩාබියේ ක්‍රියාකාරී මධ්‍ය කාලීන ණය කළමනාකරණ උපායමාර්ගය එමිරේට්ස් හි ප්‍රාග්ධන ව්‍යුහය ප්‍රශස්ත කරන අතර වර්තමාන ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම් පවත්වා ගනිමින් විවිධ අරමුදල් ප්‍රභවයන් වෙත ටැප් කරයි.

බැඳුම්කර නිකුතුව 4.8 ගුණයකින් අධික දායකත්වයක් ලබා දී ඇත (උපරිම ඇණවුම් පොතේ - at peak orderbook), නව ගිණුම් 60 කට අධික සංඛ්‍යාවක ඇණවුම් සහ ඇනවුම් පොතක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 24 ක් (USD 24 billion) වී තිබේ.

අබුඩාබියේ ශක්තිමත් ණය මූලධර්ම සහ එමිරේට්ස් හි අනාගත ආර්ථික අපේක්ෂාවන් කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය අවධාරනය කරන GCC ස්වෛරී නිකුත් කරන්නෙකු විසින් නිකුත් කරන ලද බැඳුම්කරයක් සඳහා වන අවුරුදු 50 ක වාරිකය දීර්ඝ කාලීන වේ. අවසාන භූගෝලීය වෙන්කිරීම්වලින් සියයට 95 ක්ම හිමි ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ගේ බැඳුම්කරවලට විශේෂයෙන් හොඳ පිළිගැනීමක් ලැබී ඇති අතර, අබුඩාබියේ තිරසාර, දිගුකාලීන ආර්ථික වර්ධනයක් ලබා දීමට ඇති හැකියාව කෙරෙහි විශ්වාසය පෙන්නුම් කරයි.

http://wam.ae/en/details/1395302869594 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala