සෙනසුරාදා 26 සැප්තැම්බර් 2020 - 8:15:14 පස්වරු (ප.ව.)

ERC ජංගම සායන Hadramaut හි දුර බැහැර ප්‍රදේශවල වෛද්‍ය සේවා සැපයීම දිගටම කරගෙන යයි

  • بدعم إماراتي .. العيادات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية للمناطق النائية في حضرموت
  • بدعم إماراتي .. العيادات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية للمناطق النائية في حضرموت
  • بدعم إماراتي .. العيادات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية للمناطق النائية في حضرموت
  • بدعم إماراتي .. العيادات المتنقلة تواصل تقديم الرعاية الطبية للمناطق النائية في حضرموت
වීඩියෝ රූප

Hadramaut, 2020 සැප්තැම්බර් 15 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය Hadramau ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දුර බැහැර ගම්මානවල පදිංචිකරුවන්ට, එමිරේට්ස් රෙඩ් ක්‍රෙසන්ට් (Emirates Red Crescent - ERC) විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ජංගම සායන හරහා සහ යේමනය ඉලක්ක කරගනිමින් දියත් කර තිබෙන මානුෂීය කාර්යභාරයේ කොටසක් ලෙස නොමිලේ වෛද්‍ය සේවා සැපයීම දිගටම කරගෙන යයි.

යේමනයේ දුර බැහැර ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශ වීම වැළැක්වීමේ විවිධ බාධක හා දුෂ්කරතා මඟහරවා ගනිමින් එමිරාටි ක්ෂේත්‍ර කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ග්‍රාමීය මුකල්ලා හි රෝගීන් 105 දෙනෙකු සඳහා වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සිදු කළ අතර ඔවුන්ට නොමිලේ සෞඛ්‍ය සේවා සහ ප්‍රතිකාර ලබා දී තිබේ.

මෙම කණ්ඩායම උපදේශන සහ සෞඛ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන් අතර අධ්‍යාපන අත් පත්‍රිකා බෙදා හැරියේය.

ප්‍රතිලාභීන් රෝග විනිශ්චය සහ ප්‍රතිකාර සේවා අගය කළ අතර සංචාරයේදී සතුට පළ කළහ.

රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන නොමැති දුර බැහැර ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට ඇති බර අඩු කිරීම ERC හි ජංගම සායන ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි.

http://www.wam.ae/en/details/1395302870077 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala