අඟහරුවාදා 29 සැප්තැම්බර් 2020 - 4:38:54 පස්වරු (ප.ව.)

මානව අවයව හා පටක බද්ධ කිරීම නියාමනය කිරීම සඳහා ජාතික මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අනුමත කරයි


ඩුබායි, 2020 සැප්තැම්බර් 16 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ උප සභාපති, අගමැති සහ ඩුබායි හි පාලකයා ද වන අතිගරු Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum මහතා විසින් සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍යාංශයේ කොටසක් ලෙස මානව අවයව හා පටක බද්ධ කිරීම නියාමනය කිරීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමේ තීරණය අනුමත කරන ලදී.

රට පුරා අවයව බද්ධ කිරීමේ සැත්කම් නියාමනය හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ මිනිස් පටක ආරක්ෂා කිරීම මෙම තීරණයෙන් බලාපොරොත්තු වේ. එමෙන්ම, ඉහළම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට හා වෛද්‍ය භාවිතයේ ආචාර ධර්මවලට අනුකූලව අවයව පරිත්‍යාග කිරීම හා බද්ධ කිරීම සඳහා වෛද්‍ය සහ සමාජ සත්කාර ශක්තිමත් කිරීම ද මෙම තීරණණය මගින් අපේක්ෂා කරයි.

මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවීම නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ එක් අංශයකට සහාය දැක්වීමේ ඵලදායී පියවරක් වන අතර මිනිස් අවයව හා පටක මාරු කිරීම හා බද්ධ කිරීමේ ක්ෂේත්‍රයේ ජාතික ප්‍රයත්නයන් ඒකාබද්ධ කිරීම මෙමගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමතව තිබේ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302870439 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala