බදාදා 25 නොවැම්බර් 2020 - 6:41:17 පස්වරු (ප.ව.)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊශ්‍රායිල පාපන්දු සංගම් ඒකාබද්ධ සහයෝගීතාව ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව සොයා බලයි 


අබුඩාබි, 2020 නොවැම්බර් 11 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාපන්දු සංගමයේ (UAE Football Association, UAEFA) සභාපති අතිගරු Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi මහතා සහ ඊශ්‍රායිල පාපන්දු සංගමයේ සභාපති Oren Hasson අතර සිදුවූ අතථ්‍ය හමුවේදී පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ ඒකාබද්ධ සහයෝගීතාවයේ අස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව සොයා බැලීමට එකඟත්වයට පත්ව තිබේ.

ක්‍රීඩාව, විශේෂයෙන් පාපන්දු ක්‍රීඩාව, සියලු ජනයා අතර සාමයේ පණිවිඩය ප්‍රවර්ධනය කරන බව ඔවුහු සහතික කළහ.

මෙම රැස්වීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාපන්දු සංගමයේ සාමාජික සාලෙම් Salem Ali Al Shamsi මහතා සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාපන්දු සංගමයේ මහලේකම් Mohammed Abdullah Al Dhaheri යන මහත්වරුන් ද සහභාගී වූහ.

http://www.wam.ae/en/details/1395302885665 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala