සඳුදා 23 නොවැම්බර් 2020 - 11:21:08 පස්වරු (ප.ව.)

වර්තමාන අභියෝගයන් GCC හට ඒකාබද්ධ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙන බව Al Gergawi පවසයි 

  • الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي
  • الإمارات تترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي

ඩුබායි, 2020 නොවැම්බර් 21 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ (Gulf Cooperation Council) 21 වන අතථ්‍ය රැස්වීමේ (21st virtual meeting) මුලසුන දරමින් GCC උත්තරීතර කවුන්සිලය (GCC Supreme Council) විසින් නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව කටයුතු කරන ලදී.

"ලෝකය විවිධ අංශවල අත්විඳින වේගවත් වෙනස්කම් නිසා ලොව පුරා සමාජ හා ආර්ථික පද්ධතිවලට අභියෝග එල්ල වී තිබේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම අභියෝග ගල්ෆ් කලාපයේ වර්ධනයට හා ඒකාබද්ධතාවයට සහාය වීමට ඒකාබද්ධ ක්‍රියාමාර්ගයක් සඳහා අවස්ථාවක් සපයනු ලබන බවට." එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැබිනට් කටයුතු අමාත්‍ය Mohammad bin Abdullah Al Gergawi මහතා ඔහුගේ ආරම්භක දේශනයේදී අවධාරණය කර තිබේ.

"GCC සාමාජික රටවල් අතර සහයෝගිතාව ඉදිරි කාලය තුළ වර්ධනය සඳහා උත්ප්‍රේරකයක් වනු ඇත. සාර්ථකත්වයට හේතු සහ සාධක අප සතුව ඇති අතර, විවිධ ක්ෂේත්‍ර හා ක්ෂේත්‍රයන්හි ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ (Gulf Cooperation Council) ඒකාබද්ධතාවය අපට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් වලින් ප්‍රතිලාභ ලැබිය යුතු විශාල වාසියක් ලබා දෙන බැවින් ක්‍රියාකාරී හා ඵලදායී සහයෝගීතාව සඳහා රාමු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එවැනි රැස්වීම් වලදී අප බලාපොරොත්තු වන බවට ද." ඒ මහතා සඳහන් කර තිබේ.

සාමාජික රටවල් විසින් ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරී යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් සහ ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ (Gulf Cooperation Council) පොදු වෙළඳපොළ සම්බන්ධයෙන් ලබා ඇති ජයග්‍රහණ පිළිබඳ වෙනත් වාර්තා සහ යථාර්ථය පිළිබඳ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම මැනීම සඳහා සංඛ්‍යානමය අධ්‍යයනයක් ද සාකච්ඡා කරන ලදී.

http://www.wam.ae/en/details/1395302888478 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala