බදාදා 20 ජනවාරි 2021 - 2:10:55 පස්වරු (ප.ව.)

First අබුඩාබි බැංකුව විසින් පස් අවුරුදු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක Sukuk බැඳුම්කර නිකුත් කරයි


අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 11 (WAM) -- First අබුඩාබි බැංකුව (First Abu Dhabi Bank - FAB) FAB සුකුක් සමාගම (FAB Sukuk Company Limited) හරහා MS + 90bps (සමස්ත අස්වැන්න සියයට 1.411) වලින් නිකුත් කරන ලද එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 500 (US$500 million) ක ඕනෑම පස් අවුරුදු MENA බැංකු සමඟ අමරික්කනු ඩොලර් වශයෙන් සීමිත පස් අවුරුදු Sukuk බැඳුම්කර නිකුත් කර තිබේ.

මෙම ගනුදෙනුව First අබුඩාබි බැංකුවේ (First Abu Dhabi Bank - FAB) පළමු ඇමරිකානු ඩොලර් මිණුම් දණ්ඩ වන අතර 2021 දී ගෝලීය වශයෙන් නිකිත් කරන ලද පළමු Sukuk බැඳුම්කර නිකුතුවයි. මෙම දීමනාව ඉතා සාර්ථක වූ අතර එය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 (US$1.5 billion) ක පමණ ඇණවුම් පොතක් ආකර්ෂණය කර ගත් අතර එය තුන් ගුණයක දායකත්ව අනුපාතයක් නියෝජනය කරයි.

මෙම ගනුදෙනුවට මැදපෙරදිග (Middle East), ආසියාව (Asia), එක්සත් රාජධානිය (UK) සහ යුරෝපයේ (Europe) උසස් තත්ත්වයේ ඉස්ලාමීය (high quality Islamic) හා සාම්ප්‍රදායික ආයෝජකයින් (conventional investors) ආකර්ෂණය වී තිබේ.

MS+90bps හි ගනුදෙනුවේ මිල නියම කිරීම First අබුඩාබි බැංකුවේ (First Abu Dhabi Bank - FAB) 2025 ජනවාරි කල්පිරීමේ Sukuk බැඳුම්කර හා සසඳන විට සෘණාත්මක නව නිකුතුවක් නියෝජනය කරනු ඇත. මෙහි ප්‍රතිඵලය වූයේ FAB විසින් MENA වෙතින් අඩුම අස්වැන්නක් සහිත පස් අවුරුදු ඇමරිකානු ඩොලර් සමඟ සීමිත නිකුතුව නිකුත් කිරීම වේ.

Sukuk බැඳුම්කර විවිධාංගීකරණය වූ ආයෝජක පදනමක් වෙත යොමු කර ඇති අතර ඉන් සියයට 53 ක් ජාත්‍යන්තර සහ සියයට 47 ක් කලාපීය වේ. ඉස්ලාමීය ආයෝජකයින් සඳහා ස්ථානගත කිරීම සියයට 76 ක් වූ අතර එය ගෝලීය වශයෙන් ෂරියා අනුකූල ද්‍රවශීලතා සංචිත (Sharia-compliant liquidity pools) සඳහා FAB විසින් කරන ලද ආයාචනයයි.

"අපගේ Sukuk බැඳුම්කර ප්‍රශ්නයේ ප්‍රතිඵල ගැන අපි ඉතා සතුටු වෙමු. ජනවාරි පළමු සතියේ සිට, වෙළඳපල තත්වයන්ගෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට සහ අපගේ වක්‍රය තුළ දළ වශයෙන් 20bps ගනුදෙනුවක් මුද්‍රණය කිරීමට අපට හැකි විය. නැවත වරක්, ගෝලීය වශයෙන් ආයෝජකයින්ගෙන් - ඉස්ලාමීය හා සාම්ප්‍රදායික යන දෙඅංශයෙන්ම අපට විශාල සහයෝගයක් ලැබුණි. එය FAB හි ශක්තිමත් ණය මූලධර්මවලට සහ ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ගේ අබුඩාබි සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආර්ථිකය පිළිබඳ සමස්ත ධනාත්මක දෘෂ්ටියට ප්‍රබල සාක්ෂියක් වන බවට." FAB හි කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ කණ්ඩායම් අරමුදල් ප්‍රධානී Rula Al Qadi පවසයි.

https://www.wam.ae/en/details/1395302900659 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala