බදාදා 20 ජනවාරි 2021 - 3:04:47 පස්වරු (ප.ව.)

පසුගිය පැය 24 තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය COVID-19 ට එරෙහිව පුද්ගලයින් 118,928 කට එන්නත ලබා දෙයි 


අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 13 (WAM) --පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 118,928 ක් ලබා දුන් බව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රාවන් සංඛ්‍යාව 1,394,580 ක් වන අතර, එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයන් 100 කට මාත්‍රා 14.10 ක් බවට වාර්තා වේ.

මෙය සියලුම මහජනතාවට රංචු ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා එන්නත ලබා දීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302901242 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala