ඉරිදා 18 අප්‍රේල් 2021 - 9:35:05 පස්වරු (ප.ව.)

Mansour bin Zayed එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරුන්ගේ රැස්වීමේ මුලසුන හොබවයි 

  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي

අබුඩාබි, 2021 අප්‍රේල් 07 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නියෝජ්‍ය අගමැති, ජනාධිපති කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය සහ මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය නිතිපතා පවත්වන රැස්වීම අද දින Qasr Al Watan හිදී සාර්ථකව පවත්වා තිබේ.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ උප සභාපති සහ මහ බැංකුවේ ආණ්ඩුකාර Abdulrahman Saleh Al Saleh මහතා සහ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් සමඟ සහභාගී වූ මෙම රැස්වීමේදී එහි න්‍යාය පත්‍රයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තිබේ. විශේෂයෙන් බැංකු අධීක්ෂණය සහ ලේඛනය මූල්‍ය ආයතනවල බලපත්‍රවලට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ යෝජනා මෙන්ම මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති හා උපදෙස් උල්ලංඝනය කරන පහසුකම්වලට එරෙහිව බලාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ලේඛනයක් ඇතුළත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

CBUAE ජාතික බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනවල විවිධ ඉල්ලීම් අනුමත කළ අතර අඩු අවදානම් පද්ධතියකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ බැංකුවක් පිහිටුවීමට බලපත්‍රයක් නිකුත් කරයි.

රැස්වීමේ සහභාගිවන්නන් බැංකුවේ ඉලක්කගත ආර්ථික ආධාරක යෝජනා ක්‍රමය (TESS) සහ කොරෝනා වෛරස් (COVID-19) වසංගතයේ මූල්‍ය හා ආර්ථික ප්‍රතිවිපාක අවම කිරීම සඳහා එහි කාර්යභාරය සමාලෝචනය කළහ. බැංකු හා මූල්‍ය සමාගම් සඳහා ලබා දී ඇති AED බිලියන 50 ZERO පිරිවැය අරමුදල් ආධාරක පහසුකම 2021 අවසානය දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ද රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබේ.

"50 ස් වන වසර" සඳහා වන සූදානමට අනුකූලව මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් විසින් රටේ තුන්වන හා නවතම මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කිරීම අනුමත කරන ලදී. නව මුදල් නෝට්ටුවලට ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල ආරක්ෂක සලකුණු ඇත.

http://wam.ae/en/details/1395302925151 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala