අඟහරුවාදා 28 සැප්තැම්බර් 2021 - 5:54:37 පස්වරු (ප.ව.)

ADNOC Drilling IPO සඳහා කොටසක වට්ටම් මිල අබුඩාබි ජාතික තෙල් සමාගම නිවේදනය කරයි


අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 13 (WAM) -- ADNOC Drilling සමාගමේ ආරම්භක මහජන නිකුතුව සඳහා ඩොලර් බිලියන 10 ක සාධාරණ වටිනාකමක් පෙන්නුම් කරමින් ඩිරාම් 2.30 හි මූලික කොටස් නිකුතුව සඳහා එක් කොටසක පිරිනැමීමේ මිල නියම කළ බව අබුඩාබි ජාතික තෙල් සමාගම (Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC) අද නිවේදනය කළේය.

අද ආරම්භ වන දායක කාලය ආරම්භ වීමට පෙර දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයින්ගෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රබල මූලික ඉල්ලීම් ඇඟවුම් දක්නට ලැබුණු ආයෝඡකයින්ගේ නියැලීමෙන් පසුව විකුණුම් කොටස් හිමියා ලෙස සහ ADNOC Drilling විසින් දීමනා මිල තීරණය කරනු ලැබීය.

අබුඩාබි ජාතික තෙල් සමාගම (Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC) සහ ADNOC Drilling විශ්වාස කරන්නේ එක් කොටසකට පිරිනැමෙන මිල ආයෝඡකයින්ට ඉතා ආකර්ශනීය වටිනාකම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන අතර එමඟින් ADNOC Drilling හි වර්ධන පථය කෙරෙහි අබුඩාබි ජාතික තෙල් සමාගමේ (ADNOC) දිගුකාලීන විශ්වාසය පිළිබිඹු වන බවකි. මෙම තීරණය තුළින් ADNOC විසින් සහායක පසු වෙළෙඳපොළ කාර්ය සාධනය පසු ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දීම ද පිළිබිඹු වේ.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සහ අබුඩාබි කොටස් ප්‍රාග්ධන වෙලඳපොලවල වර්ධනය, ශක්තිය සහ විවිධාංගීකරණය සඳහා තවදුරටත් සහාය වීම සඳහා ADNOC හි එක් ප්‍රධාන අරමුණක් එක් කොටසක මිලක් නියම කිරීමට ගත් තීරණය නැවත අවධාරණය කරයි.

ADNOC Drilling IPO කොටස් නිකුතුව සඳහා වූ දායක කාලය අදින් ආරම්භ වන අතර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිල්ලර ආයෝඡකයින් සඳහා සැප්තැම්බර් 23 දාත්, සුදුසුකම් ලත් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයතනික ආයෝජකයින් සඳහාත් සැප්තැම්බර් 26 දායින් අවසන් වේ. ADNOC Drilling ADX හි 2021 ඔක්තෝබර් 3 වන දින හෝ ඊට ආසන්න දිනකදී ලැයිස්තු ගත කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

http://wam.ae/en/details/1395302969349 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala