සිකුරාදා 24 සැප්තැම්බර් 2021 - 8:18:57 පස්වරු (ප.ව.)

සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් තීරණාත්මක සාධකයක් බවට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පවසයි 


නිව් යෝර්ක්, 2021 සැප්තැම්බර් 12 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල් සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ පද්ධතිය සමඟ කවුන්සිලයේ කාලසීමාව තුළදී නැවත ගැටුම් නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීම සහ සංක්‍රාන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව තහවුරු කර තිබේ.

සාම ආරක්‍ෂක මෙහෙයුම් අවසන් වන සංක්‍රාන්ති කාලය පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා විවෘත විවාදය සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයට ලිඛිත ප්‍රකාශයක් කරමින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා පැහැදිලි, යථාර්ථවාදී සහ ගැලපෙන සංක්‍රාන්ති උපාය මාර්ග යොදා ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළේය. ඔරොත්තු දෙන, ස්ථාවර හා ඇතුළත් සමාජයක් ගොඩ නැංවීම සඳහා අදාළ පාර්ශවකරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වයට සංක්‍රාන්ති කාලය ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු බව එය අවධාරණය කළේය.

"කෙසේ වෙතත්, නිසි පරිදි සිදු නොකළ හොත්, මෙම සංක්‍රාන්ති හේතුවෙන් බිඳෙනසුලු දේශපාලන, මානුෂීය හා ආරක්‍ෂක තත්ත්වයන් ඇති විය හැකිය. සංක්‍රාන්ති උපාය මාර්ග සිවිල් වැසියන්ගේ ආරක්‍ෂාවට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු අතර සත්කාරක රටවල ධාරිතාවය ශක්තිමත් කළ යුතු අතර කාන්තාවන්ගේ හා තරුණයින්ගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය සහතික කළ යුතු." බවට ද එහි දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අවධාරණය කර තිබේ.

කාන්තාවන් සහ තරුණයින් ඇතුළු ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් සම්බන්ධ කර ගන්නා සමස්ථ ප්‍රවේශයක වැදගත්කම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිය නිවේදනයෙන් අවධාරණය කරමින් පෙන්වා දී තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලය සත්කාරක රටවල් සමඟ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් සපුරාලීම සඳහා ඍජුවම සම්බන්ධ වන ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය නිර්දේශ කරයි. එයට අමතරව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අවධාරණය කළේ සත්කාරක ප්‍රජාවන් සඳහා තිරසාර යටිතල පහසුකම් ඉතිරි වී ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ කණ්ඩායම් සමඟ සාම මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව කටයුතු කළ යුතු බවත් සාම සාධක හමුදාව නොමැති විට විවේචනාත්මක වැඩ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කළ යුතු බවකි.

http://wam.ae/en/details/1395302969054 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala