අඟහරුවාදා 28 සැප්තැම්බර් 2021 - 5:15:55 පස්වරු (ප.ව.)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ත්‍රස්ත ලැයිස්තුවට පුද්ගලයින් 38 ක් සහ ආයතන 15 ක් එක් කරයි


අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 13 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් 2021 අංක 83 දරණ යෝජනාව නිකුත් කර ඇති අතර, ත්‍රස්තවාදයට සහාය දෙන පුද්ගලයින් සහ සංවිධාන ලැයිස්තුවේ පුද්ගලයින් 38 ක් සහ ආයතන 15 ක් නම් කර ඇත (Local Terrorist List).

ත්‍රස්තවාදයට සහ ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අරමුදල් සපයන ජාල ඉලක්ක කර විසුරුවා හැරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දක්වන කැපවීම මෙම යෝජනාවෙන් අවධාරණය කෙරේ.

මෙම යෝජනාව මඟින් නියාමන බලධාරීන් විසින් ඕනෑම මූල්‍ය, වාණිජ හෝ තාක්‍ෂණික සම්බන්ධතාවයකට අනුබද්ධ හෝ සම්බන්ධ ඕනෑම පුද්ගලයින් හෝ ආයතන නිරීක්ෂණය කර හඳුනාගෙන පැය 24 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ රටේ පවතින නීතියට අනුකූලව අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ පුද්ගලයින්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ: 1. අහමඩ් මොහොමඩ් අබ්දුල්ලා මොහොමඩ් අල්ෂයිබා අල්නුඅයිමි (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය) 2. මොහොමඩ් සාකර් යූසිෆ් සාකර් අල් සාබි (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය) 3. හමාඩ් මොහොමඩ් රහ්මා හුමයිඩ් අල්ෂාම්සි (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය) 4. සයීඩ් නසර් සයීඩ් නසර් අල්ටෙනෙයිජි (එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය) 5. හසන් හුසේන් ටබාජා (ලෙබනනය) 6. ආදම් හුසේන් ටබාජා (ලෙබනනය) 7. මොහොමඩ් අහමඩ් මුසාඩ් සයිඩ් (යේමනය) 8. හයිඩර් හබීබ් අලි (ඉරාකය) 9. බාසිම් යූසුෆ් හුසේන් අල්ෂාගන්බි (ඉරාකය) 10. ෂරීෆ් අහමඩ් ෂරීෆ් බා අලවි (යේමනය) 11. මනෝජ් සබර්වාල් ඕම් ප්‍රකාශ් (ඉන්දියාව) 12. රෂ්ඩ් සාලේ සලේ අල් ජර්මූසි (යේමනය) 13. නයිෆ් නසාර් සලේ අල්ජර්මූසි (යේමනය) 14. සුබියුල්ලා අබ්දුල් කාහිර් දුරානි (ඇෆ්ගනිස්ථානය) 15. සුලිමාන් සාලේ සලෙම් අබෞලාන් (යේමනය) 16. ඇඩෙල් අහමඩ් සලෙම් ඔබයිඩ් අලි බද්රා (යේමනය) 17. අලි නසර් අල් අසීරි (සෞදි අරාබිය) 18. ෆාද්ල් සාලේ සලෙම් අල්තායාබි (යේමනය) 19. අෂූර් ඕමාර් අෂුර් ඔබයිඩූන් (යේමනය) 20. හසෙම් මොහ්සන් ෆර්හාන් + හසෙම් මොහ්සන් අල් ෆර්හාන් (සිරියාව) 21. මෙහදි අසිසොල්ලා කියසාති (ඉරානය) 22. ෆර්ෂාඩ් ජෆර් හකෙම්සාදේ (ඉරානය) 23. සෙයිද් රේසා මොහොමඩ් ගසෙමි (ඉරානය) 24. මොහ්සන් හසන් කර්ගර්හෝද්ජාත් අබාදි (ඉරානය) 25. ඉබ්‍රාහිම් මහමුද් අහමඩ් මොහොමඩ් (ඉරානය) 26. ඔසාමා හවුසන් ඩුගේම් (සිරියාව) 27. අබ්දුරාහමන් අඩෝ මුසා (නයිජීරියාව) 28. සාලිහු යූසුෆ් ආදමු (නයිජීරියාව) 29. බෂීර් අලි යූසුෆ් (නයිජීරියාව) 30. මුහම්මද් ඉබ්‍රාහිම් ඊසා (නයිජීරියාව) 31. ඉබ්‍රාහිම් අලි අල්හාසන් (නයිජීරියාව) 32. සුරජෝ අබුබකර් මුහම්මද් (නයිජීරියාව) 33. ඇලා ඛන්ෆුරා - ඇල අබ්දුල්රාසාක් අලි ඛන්ෆුරා - ඇල අල්ඛාන්ෆුරා (සිරියාව) 34. ෆාදි සයිඩ් කමාර් (මහා බ්‍රිතාන්‍යය) 35. වලීඩ් කමෙල් අවාඩ් (ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස්) 36. කාලිඩ් වලීඩ් අවාඩ් (ශාන්ත කිට්ස් සහ නෙවිස්) 37. ඉමාඩ් ඛල්ලාක් කන්ටක්ඩ්සි (රුසියාව) 38. මුහම්මද් අයිමන් තායිසීර් රෂීඩ් මාරයාත් (ජෝර්දානය) ත්‍රස්ත ලැයිස්තුවට එක් කරන ලද ආයතන වල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ: 1. Ray Tracing Trading Co LLC 2. H F Z A Arzoo International F Z E 3. Hanan Shipping L.L.C 4. Four Corners Trading Est 5. Sasco Logistic L.L.C 6. AlJarmouzi General Trading LLC 7. Al Jarmoozi Cargo & Clearing (L.L.C) 8. Al Jarmoozi Transport By Heavy & Light Trucks (L.L.C) 9. Naser Aljarmouzi Ceneral Trading (L.L.C) 10. Naser Aljarmouzi Cargo & Clearing LLC 11. Wave Tech Computer LLC 12. NYBI Trading - FZE 13. KCL General Trading F Z E 14. Alinma Group 15. Al-Omgy & Bros Money Exchange http://wam.ae/en/details/1395302969671 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala