ඉරිදා 19 සැප්තැම්බර් 2021 - 4:59:45 පෙරවරු (පෙ.ව)

ගතවූ පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 55,408 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 13 (WAM) -- ගතවූ පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 55,408 ක් ලබා දුන් බව සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.

පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකුට 192.08 ක එන්නත් බෙදා දීමේ අනුපාතයක් සහිතව අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 18,997,951 ක් වේ.

එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දී ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබා ගැනීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට හැකි වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302969446 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala