සෙනසුරාදා 16 ඔක්තෝම්බර් 2021 - 9:34:33 පෙරවරු (පෙ.ව)

සංවර්ධනය සඳහා වූ අබුඩාබි අරමුදල මොරිටානියා ධීවර වරාය නවීකරණය කිරීම සඳහා ඩිරාම් මිලියන 24 ක් ලබා දෙයි 

  • mou signing for financing an ice factory and developing tanit fishing port in mauritania
  • mou signing for financing an ice factory and developing tanit fishing port in mauritania (1)

අබුඩාබි, 2021 සැප්තැම්බර් 15 (WAM) -- මොරිටානියා ධීවර වරාය සඳහා ඩිරාම් මිලියන 24 ක් (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.5) ක් වටිනා වටිනාකමින් යුත් විශාල ප්‍රතිසංස්කරණ හා නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට මුදල් යෙදවීම සඳහා සංවර්ධනය සඳහා වූ අබුඩාබි අරමුදල (Abu Dhabi Fund for Development - ADFD) සහ මොරිටානියානු රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් කර තිබේ.

මෙය අයිස් කර්මාන්ත ශාලාවක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් දේශීය ධීවරයින්ට රටේ ධීවර ආර්ථිකයෙන් වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමටත්, අපනයන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමටත්, ජාතියේ ආහාර ආරක්‍ෂක උපාය මාර්ගයට දායක වීමටත් හැකි වන පරිදි ස්ථාපිත කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ධීවර වරායකි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ ධීවරයින් සඳහා සේවා වැඩි දියුණු කිරීම සහ සිසිල් ගබඩා කිරීමේ ඉඩක් සහ මාළු සැකසීමේ සේවාවක් සැපයීම සහ මොරිටේනියාවේ මත්ස්‍යයින්ගෙන් පොහොසත් වෙරළ තීරයෙන් ඔවුන්ට වඩා හොඳ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමයි.

සංවර්ධනය සඳහා වූ අබුඩාබි අරමුලේ (Abu Dhabi Fund for Development - ADFD) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Mohamed Saif Al Suwaidi සහ මොරිටේනියාවේ ආර්ථික කටයුතු සහ ඵලදායි අංශ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අමාත්‍ය Ousmane Mamoudou Kane යනාදී මහත්වරුන් දෙපාර්ශවයේම ඉහළ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු ඉදිරියේ සංවර්ධනය සඳහා වූ අබුඩාබි අරමුලේ අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබීය.

"1977 දක්වා වූ පුළුල් පරාසයක ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා අරමුදල් සැපයීම සඳහා සංවර්ධනය සඳහා වූ අබුඩාබි අරමුලේ (ADFD) සහ මොරිටානියා රජය හවුල් වී ඇත. මොරිටානියා ධීවර වරාය නවීකරණය කිරීම තුළින් දේශීය ධීවර පවුල්වල ජීවනෝපායයන්ට සෘජුවම බලපෑම් කිරීමේ අවස්ථාවක් නියෝජනය වන අතර ජාතික ආර්ථික වර්ධනයට දායක වන අතර මොරිටානියා ධීවර කර්මාන්තයේ පාරිසරික ආරක්‍ෂාව මෙන්ම මොරිටානියා ආහාර ආරක්‍ෂක උපායමාර්ගය ද ඇතුළත්ව ජාතික උපායමාර්ගික ප්‍රමුඛතාවයන් ගණනාවක් සඳහා දායක වන බවට." Al Suwaidi මහතා පැවසීය.

"මොරිටේනියාවේ උපායමාර්ගික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා වැඩිදියුණු කිරීමේ අපගේ ඉලක්ක සඳහා සංවර්ධනය සඳහා වූ අබුඩාබි අරමුල (ADFD) සමඟ ඇති අපගේ හවුල්කාරිත්වය ඉතා වැදගත් වී ඇත. මෙම අරමුදල් ටානිට් ධීවර වරායේ පහසුකම් සහ සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වන අතර එමඟින් සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට, අපනයන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට සහ තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වනු ඇති බවට." Ousmane Mamoudou Kane පැවසීය.

ටානිට් ධීවර වරාය ව්‍යාපෘතියට අමතරව, මොරිටේනියාවේ පුළුල් පරාසයක වූ උපායමාර්ගික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ADFD ආධාර කර ඇති අතර එහි මුළු වටිනාකම ඩිරාම් මිලියන 363 (ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 99) කි. කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය, සුළං බලය, සෞඛ්‍ය සේවා, කාර්මික නිෂ්පාදන සහ ප්‍රවාහන යන ව්‍යාපෘති මෙයට ඇතුළත් ය.

http://wam.ae/en/details/1395302970218 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala