සිකුරාදා 12 අගෝස්තු 2022 - 12:21:26 පෙරවරු (පෙ.ව)

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 26,580 ක් ලබා දී ඇත


අබුඩාබි, 2021 නොවැම්බර් 30 (WAM) -- පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 26,580 ක් ලබා දී ඇති බව සෞඛ්‍ය හා වැළැක්වීමේ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) නිවේදනය කරයි.

අද දක්වා ලබා දී ඇති මුළු මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 21,871,201 ක් වන අතර එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය පුද්ගලයින් 100 කට මාත්‍රා 221.14 කි.

එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන සමාජයේ සියලුම සාමාජිකයින්ට එන්නත ලබා දී ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගැනීමේ අමාත්‍යාංශයේ සැලැස්මට අනුකූල වන අතර එමඟින් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කිරීමට සහ වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමට උපකාරී වේ.

http://wam.ae/en/details/1395302998427 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala