සෙනසුරාදා 25 ජූනි 2022 - 3:13:05 පෙරවරු (පෙ.ව)

UAE ගුවන් තොටුපළට වඩාත් ඔරොත්තු දෙන ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් 


ඩුබායි, 2022 මැයි 19 (WAM) -- නව දත්ත පදනම් කරගත් තාක්‍ෂණයන් සහ සැලකිය යුතු මගී වර්ධනයක් සමඟ ආරක්‍ෂක තර්ජනය ඉහළ යමින් පවතින බැවින් ගුවන් තොටුපළ බලධාරීන් වඩාත් ඔරොත්තු දෙන ආරක්‍ෂක යටිතල පහසුකම් ගොඩනඟා ඇති බව විශේෂඥයන් සහ නිලධාරීන් ගෝලීය ගුවන් තොටුපළ නායකයින්ගේ ගුවන් තොටුපල ආරක්ෂක සමුළුවේදී (Global Airport Leaders’ Forum) පැවසීය.

"ආරක්ෂක තර්ජන වැඩි දියුණු වන විට, ගුවන් තොටුපල ආරක්ෂාව ඒවා සිදුවීමට පෙර ආරක්ෂක අභියෝග හඳුනා ගැනීමට සහ අවම කිරීමට තාක්ෂණය පදනම් කරගත් අවසානය දක්වා විසඳුම් වැඩි දියුණු කරයි. ලොව පුරා ආරක්ෂක සංවිධාන ආරක්ෂක විසඳුම් පුළුල් කරමින් විවිධ තාක්ෂණයන් මත පදනම්ව පියවර ගනිමින් සිටින බවට." ඩුබායි පොලිසියේ ගුවන් තොටුපළ ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් umooda Mohammed Selayem Alameri මහතා සිය ප්‍රධාන දේශනයේදී මෙසේ පැවසීය.

වඩාත් ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා සැලසුම් කිරීම ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් වන බැවින් ඕනෑම තර්ජනයක් අවම කිරීම සඳහා ආරක්‍ෂිත යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත්කම ද ඔහු අවධාරණය කළේය.

"තාක්ෂණය ගුවන් තොටුපල ආරක්‍ෂාව CT ස්කෑනිං, ත්‍රිමාණ රූප, AI සහ මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා මෙන්ම භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා වෙනත් ක්‍රම මගින් ප්‍රතිනිර්මාණය කරන බවට ද," ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

"තාක්‍ෂණය සහ K9 වැනි පැරණි ක්‍රම ගුවන් තොටුපල අවට ආරක්‍ෂාව සහ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හෝ මත්ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීමේදී ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ඩුබායි පොලිසිය නවීන තාක්‍ෂණය පැරණි ක්‍රම සමඟ ඒකාබද්ධ කරන අතර ප්‍රතිඵල බෙහෙවින් සතුටුදායකයි. ජෛවමිතික සහ ඇඟිලි සලකුණු සහ මුහුණු ස්කෑනිං වැනි මෙවලම් වලට අමතරව, කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගුවන් තොටුපල ආරක්ෂාවේ අනාගතය බවට ද." බ්‍රිගේඩියර් umooda Mohammed Selayem Alameri මහතා පැවසීය.

http://wam.ae/en/details/1395303049013 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala