බදාදා 10 අගෝස්තු 2022 - 12:13:46 පස්වරු (ප.ව.)

යේමනයේ සටන් විරාමය දීර්ඝ කිරීම එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය පිළිගනී


නිව්යෝර්ක්, 04 අගෝස්තු, 2022 (WAM) -- එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් යේමනයේ සටන් විරාමය අලුත් කිරීම සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර එය වසර ගණනාවක් යේමනය දුටු සාමය සහ සිවිල් වැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා වඩාත්ම වැදගත් අවස්ථාව ලෙස පවතී.

අද නිකුත් කළ නිල ප්‍රකාශයකදී කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් අවධාරණය කර ඇත්තේ සටන් විරාමය ආර්ථික සහ ආරක්ෂක මාර්ග පිළිබඳ සාකච්ඡා සමඟ ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමටත්, දේශපාලන මාවත පිළිබඳ ගැඹුරු සහ ඇතුළත් සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමටත් ස්ථාවර පදනමක් සපයා ඇති බවයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතයා විසින් වර්ධනය කරන ලද පුළුල් කරන ලද සටන් විරාම යෝජනාව පිළිබඳ සියලු දෙනා ඇතුළත් සහ විස්තීර්ණ එකඟතාවයකට එළඹීම සඳහා සාකච්ඡා තීව්‍ර කිරීම සඳහා මෙම මොහොත අල්ලා ගන්නා ලෙස ඔවුහු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

සටන් විරාමය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ පුළුල් කරන ලද සටන් විරාම ගිවිසුමක් එකඟ වූ යොමු කිරීම් මත පදනම්ව සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ අනුග්‍රහය යටතේ ඇතුළත්, පුළුල් දේශපාලන විසඳුමකට එළඹීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනු ඇතැයි ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් බලාපොරොත්තු පළ කළහ.

http://wam.ae/en/details/1395303072065 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala