සඳුදා 15 අගෝස්තු 2022 - 11:50:52 පෙරවරු (පෙ.ව)

අධික වර්ෂාව පවතින විට නිම්නවලින් වැළකී ආරක්ෂිතව රිය ධාවනය කරන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් 


අබුඩාබි, 04 අගෝස්තු, 2022 (WAM) -- අධික වර්ෂාව සහ වාෂ්පශීලී කාලගුණික තත්ත්වයන් තුළ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර මාර්ගවල ප්‍රවේශමෙන් රිය ධාවනය කරන ලෙසත්, නිම්න සහ ජල තටාක වළක්වා ගැනීමටත්, නිල බලධාරීන්ගේ උපදෙස් පිළිපදින ලෙසත් අබුඩාබි පොලිසිය (ADP) රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ගමනට පෙර කාලගුණ අනාවැකි අනුගමනය කරන ලෙසත්, මාර්ගයේ වේගය අඩු කරන ලෙසත්, වාහන අතර ආරක්ෂිත දුරක් තබා ගන්නා ලෙසත් එය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ඡායාරූප ගැනීම සඳහා ජංගම දුරකථන භාවිත කිරීමේදී මාර්ගය පිළිබඳව අවධානය යොමු නොකිරීමෙන් සිදුවන අවදානම පිළිබඳව ADP විසින් පැහැදිලි කරන ලද්දේ වේග සීමාවන්ට කැපවීමේ වැදගත්කම තහවුරු කරමිනි.

http://wam.ae/en/details/1395303072054 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala