සිකුරාදා 30 සැප්තැම්බර් 2022 - 4:03:14 පස්වරු (ප.ව.)

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විදේශිකයන් සඳහා හොඳම ගමනාන්තය ලෙස ජාත්‍යන්තර දර්ශක 11 කින් පෙන්වා දෙයි 


අබුඩාබි, 2022 අගෝස්තු 17 (WAM) - භාෂාව, නිලධරය, වෘත්තීය අපේක්ෂාවන්, විවේක විකල්ප, සංචාර, ප්‍රවාහනය, රැකියා තෘප්තිය, ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍ය සේවා, ඩිජිටල් ජීවිතය, නිවාස, වැටුප් සහ රැකියා ඇතුළු විවිධ සාධක මත පදනම්ව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දර්ශක 11 කින් ජාත්‍යන්තර අනුපාත ඉක්මවා ඇති බවට InterNations පෙන්වා දෙයි.

ජර්මානු පර්යේෂණ ආයතනය "Expat Insider 2022" නම් වාර්තාවේ සඳහන් කළේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ප්‍රධාන කුළුණු හතරක් සහ දර්ශක 11 ක්, කුළුණු පහක් සහ දර්ශක 17 කින් උසස් තනතුරු ලබා ඇති බවයි.

ජීවන තත්ත්වය, පදිංචි වීමේ පහසුව, විදේශගත වීමේ පහසුව, පුද්ගලික මූල්‍ය සහ මූලික අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ හැකියාව අනුව විදේශගත ගමනාන්ත රටවල සමස්ත ශ්‍රේණිගත කිරීම් වාර්තාවට ඇතුළත් විය.

සමීක්ෂණයට ලක් වූවන්ගෙන් සියයට 94 ක් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආරක්ෂිත බවක් හැඟී ගිය අතර ගෝලීය අනුපාතය සියයට 81 ට අඩු වූ අතර සමීක්ෂණයට ඇතුළත් වූ පදිංචිකරුවන්ගෙන් සියයට 86 ක් ගෝලීය අනුපාතය සියයට 25 කින් ඉක්මවා පවතින රජයේ සේවාවන් පිළිබඳව සතුටු වන බව වාර්තාව අනාවරණය කළේය.

ඊට අමතරව, ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ගෙන් සියයට 90 ක් සඳහන් කළේ ඔවුන්ට මුදල් රහිත ගෙවීම් භාවිතා කළ හැකි අතර ගෝලීය අනුපාතය සියයට 84 කි.

සෞඛ්‍ය සේවා අංශය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා පහසු ප්‍රවේශය ඉස්මතු කළ පදිංචිකරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය සියයට 78 ක් වූ අතර ගෝලීය අනුපාතය සියයට 64 කි.

එපමනක් නොව, සමීක්‍ෂණයට ලක් වූවන්ගෙන් සියයට 79 ක් සඳහන් කළේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජීවත් වීම ඔවුන්ගේ වෘත්තීය අපේක්ෂාවන් දියුණු කර ඇති අතර ගෝලීය සාමාන්‍යය සියයට 65 කි.

ගෝලීය ප්‍රතිශතය සියයට 51ක් වන අතර, සමීක්‍ෂණයට ලක් වූ පුද්ගලයන්ගෙන් සියයට 85ක් පමණ දේශීය භාෂාව කතා නොකිරීම බාධාවක් නොවන බව සඳහන් කර ඇති අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සමීක්ෂණයට ලක් වූ පදිංචිකරුවන්ගෙන් සියයට 83ක් පරිපාලන ක්‍රියා පටිපාටි සරල සහ පහසු බවත්, ගෝලීය අනුපාතය වන 56 අභිබවා යන බවත් අවධාරණය කළහ.

සමීක්ෂණයට ලක් වූවන්ගෙන් සියයට 75ක් පමණ කියා සිටියේ ගෝලීය අනුපාතය සියයට 54ක් වන අතර නිවාස සෙවීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු බවයි.

තවද, සමීක්ෂණයට ලක් වූ පුද්ගලයින්ගෙන් සියයට 83 ක් නේවාසික වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමේ පහසුව සටහන් කර ඇති අතර ගෝලීය අනුපාතය සියයට 56 ක් වන අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය මෙම ප්‍රදේශයේ ලොව ප්‍රමුඛතම රට බවට පත් කරයි.

http://wam.ae/en/details/1395303075405 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala