අඟහරුවාදා 04 ඔක්තෝම්බර් 2022 - 2:13:57 පස්වරු (ප.ව.)

දේශීය නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ප්‍රමිතිකරණයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ අවශ්‍යතාවය සුල්තාන් අල් ජබර් අවධාරණය කරයි 


අබුඩාබි, 2022 සැප්තැම්බර් 20 (WAM) -- ප්‍රමිතිකරණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයේ (ISO) වාර්ෂික රැස්වීම 2022 අබුඩාබි හි පැවැත්වීම, ජාත්‍යන්තර විශේෂඥතාවයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට, රටේ ගුණාත්මක යටිතල පහසුකම් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ අදාළ ජාතික හා ජාත්‍යන්තර හවුල්කාරිත්වයන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ (MoIAT) ප්‍රයත්නයන් සමඟ සමපාත වන බව කර්මාන්ත හා උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍ය ආචාර්ය සුල්තාන් බින් අහමඩ් අල් ජබර් පැවසීය.

"ප්‍රමිතිකරණය ශක්තිමත් සහ ඉහළ තරඟකාරී ජාතික කාර්මික අංශයක මූලික ගලකි. MoIAT හි, අපි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නායකත්වයේ නියෝගවලට අනුකූලව මෙම වැදගත් ක්ෂේත්‍රයේ ජාතික හැකියාවන් සඳහා සහාය වන ව්‍යවස්ථාදායක රාමුවක් සංවර්ධනය කරමින් සිටිමු," යනුවෙන් ද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

"තත්ත්ව යටිතල පහසුකම්", "එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වටිනාකම් ප්‍රස්තුතයේ ප්‍රධාන අංගයක් වන අතර එය 'මේක් ඉන් ද එමිරේට්ස්' වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වය සඳහා වැදගත් සාධකයකි. මෙම මුලපිරීම තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළු අරමුණු කිහිපයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරයි."

ප්‍රමිතිකරණයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය "අපගේ දේශීය නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට මෙන්ම කර්මාන්ත හා උසස් තාක්‍ෂණයේ ජාතික උපායමාර්ගයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන" වන බව Al Jaber සඳහන් කළේය.

http://wam.ae/en/details/1395303084757 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala