අඟහරුවාදා 04 ඔක්තෝම්බර් 2022 - 2:18:31 පස්වරු (ප.ව.)

OPEC දෛනික බැරලයක මිල ඩොලර් 96.55 කි


වියනා, 2022 සැප්තැම්බර් 21 (WAM) -- OPEC මහලේකම් මණ්ඩපයේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව, පෙර දින ඇමරිකානු ඩොලර් 95.20 හා සසඳන විට, අඟහරුවාදා බොර තෙල් දහතුනකින් යුත් ඔපෙක් කූඩයේ මිල බැරලයක ඇමරිකානු ඩොලර් 96.55 ක් විය.

OPEC Reference Basket of Crudes (ORB) පහත සඳහන් දෑ වලින් සමන්විත වේ: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Equatorial Guinea), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (ඉරානය), Basrah Medium (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (ලිබියාව), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) සහ Merey (Venezuela).

https://wam.ae/en/details/1395303085415 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala