ඉරිදා 27 නොවැම්බර් 2022 - 3:02:25 පෙරවරු (පෙ.ව)

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය දෙසැම්බර් 1 වැනිදා සිට කොළඹට දිනපතා සෘජු ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කරයි


ඩුබායි, 2022 නොවැම්බර් 23 (WAM) -- එමිරේට්ස් විසින් 2022 දෙසැම්බර් 1 වන දින සිට ඩුබායි සහ කොළඹ අතර අමතර දෛනික සෘජු ගුවන් ගමනක් එක් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර එය සෘතුමය සංචාරක ඉල්ලුමට සරිලන සේ වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

EK648/EK649 ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතිරේක සේවාව, සෘජු ගුවන් ගමන් දෙකක් සහ මාලදිවයිනේ අගනුවර වන Male හරහා ක්‍රියාත්මක වන එකක් ඇතුළුව නගර දෙක අතර දෛනික ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාව තුනක් දක්වා වැඩි කරනු ඇත.

එමිරේට්ස් හි දෙවන දෛනික ගුවන් ගමන ඩුබායි සහ කොළඹ අතර සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වනු ඇත, දෙසැම්බර් 16 සිට 30 දක්වා කාලය තුළ හැර, ඩුබායි සිට කොළඹ දක්වා වූ සේවාව මාලේහිදී නතර වේ.

දෙසැම්බර් 1 සිට 15 දක්වා සහ දෙසැම්බර් 31 සිට මාර්තු 26 දක්වා EK648 ඩුබායි සිට දිනපතා පැය 16:10 ට පිටත් වන අතර සෑම විටම දේශීය වේලාවට පැය 21:55 ට කොළඹට පැමිණේ. EK648 ගුවන් යානය දෙසැම්බර් 16 සිට 30 දක්වා මාලේ හරහා ගමන් කරන අතර එම කාලය තුළ ඩුබායි සිට පැය 10.30 ට පිටත් වී පැය 14.45 ට මාලේ වෙත පැමිණේ. පසුව එය මාලේ සිට පැය 17.15 ට පිටත් වී පැය 19.15 ට කොළඹට ළඟා වේ.

දෙසැම්බර් 1 සිට මාර්තු 26 දක්වා කාලය තුළ EK649 ගුවන් යානය කොළඹින් පැය 02:55 ට පිටත් වී පැය 05:55 ට ඩුබායි වෙත ළඟා වීමට නියමිතය.

එමිරේට්ස් සිය නවීන Boeing 777-300ER ගුවන් යානා කොළඹට යන ගුවන් ගමන්වලදී පන්ති තුනක වින්‍යාසයකින් ක්‍රියාත්මක කරයි, පළමු පන්තියේ පෞද්ගලික කට්ටල, ව්‍යාපාරික පන්තියේ පැතලි ආසන සහ ආර්ථික පන්තියේ ඉඩකඩ සහිත ආසන පිරිනමයි.

https://www.wam.ae/en/details/1395303105063

WAM / සිංහල