බදාදා 14 අප්‍රේල් 2021 - 10:01:46 පස්වරු (ප.ව.)
පුවත් විකාශය

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය හා මූල්‍ය කමිටු රැස්වීමට සහභාගී වේ

2021 Apr 13 Tue, 09:09:16 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 266,023 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 2,022 ක් හඳුනාගනී, 1,731 ක් සුවවී, මරණ 4 ක් වාර්තාවේ 

2021 Apr 13 Tue, 09:09:11 pm

බරකා න්‍යෂ්ටික බලාගාර ඒකකයේ වාණිජ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බලශක්ති අංශයේ නව පරිච්ඡේදයක් බවට NEI හි සභාපතිවරයා පවසයි 

2021 Apr 12 Mon, 01:32:30 pm

ඉන්දුනීසියාවේ මාර්ගයක් මොහොමඩ් බින් සයීඩ්ගේ නමින් නම් කරයි 

2021 Apr 12 Mon, 01:32:06 pm

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණ දීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රයත්නයන්හි ප්‍රධාන අංගය Barakah න්‍යෂ්ටික බලාගාරයයි 

2021 Apr 12 Mon, 01:31:04 pm

කලාපය පුරා ළමයින් පෝෂණය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන සහ ඩුබායි හෝල්ඩින් හවුල්කරුවන් වේ 

2021 Apr 12 Mon, 01:30:33 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය රුසියානු ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම පිලිබඳ අවධානය යොමු කරයි

2021 Apr 12 Mon, 01:27:57 pm

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 32,479 ක් ලබා දී ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි 

2021 Apr 12 Mon, 01:26:39 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 193,896 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 1,928 ක් හඳුනාගනී, 1,719 ක් සුවවී, මරණ 2 ක් වාර්තාවේ 

2021 Apr 12 Mon, 01:26:27 pm

සාජාහි පාලකයා GDRFA ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරයි

2021 Apr 11 Sun, 01:32:38 pm