බදාදා 20 ජනවාරි 2021 - 5:51:30 පෙරවරු (පෙ.ව)
පුවත් විකාශය

BREAKING: එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2 ක ඉක්මවා යයි

2021 Jan 19 Tue, 10:52:59 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 163,049 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 3,491 ක් හඳුනාගනී, 3,311 ක් සුවවී, මරණ 5 ක් වාර්තාවේ 

2021 Jan 19 Tue, 10:52:42 pm

ගෝලීය අවධානය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය දෙසට යොමු වෙමින් තිබෙන බවට Mansour bin Zayed පවසයි 

2021 Jan 18 Mon, 10:53:17 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 142,388 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 3,471 ක් හඳුනාගනී, 2,990 ක් සුවවී, මරණ 6 ක් වාර්තාවේ 

2021 Jan 18 Mon, 06:06:15 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රුසියානු තානාපතිගේ අභාවය පිළිබඳව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය ශෝකය ප්‍රකාශ කරයි

2021 Jan 17 Sun, 10:52:27 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ වෛද්‍ය සුදුසුකම් ලත් කණ්ඩායම් සඳහා පුද්ගලයින් 100 දෙනෙකුට එන්නත් බෙදා හැරීමේ අනුපාතය මාත්‍රාව 25.12 ක් වේ 

2021 Jan 17 Sun, 10:51:41 pm

පසුගිය පැය 24 තුළ COVID-19 එන්නත් මාත්‍රා 84,852 ක් ලබාදී තිබෙන බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි 

2021 Jan 17 Sun, 10:50:45 pm

කලීෆා විශ්ව විද්‍යාලය විසින් Aldar Properties සහ Sandooq Al Watan සමඟ පර්යේෂණ ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

2021 Jan 17 Sun, 10:49:46 pm

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පැය 24ක් තුළ COVID-19 පරීක්ෂණ 162,251 ක් සිදු කරයි, නව ආසාදිතයින් 3,453 ක් හඳුනාගනී, 3,268 ක් සුවවී, මරණ 5 ක් වාර්තාවේ 

2021 Jan 17 Sun, 10:33:10 pm

වයස අවුරුදු 16 සහ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් ඇතුළත් කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය COVID -19 එන්නත සඳහා සුදුසුකම් පුළුල් කරයි

2021 Jan 17 Sun, 06:05:33 pm

අබුඩාබි මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ද්‍රවශීලතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඩිරාම් බිලියන 6 ක සැපයුම් මූල්‍යකරණ වැඩසටහනක් දියත් කරයි

2021 Jan 17 Sun, 06:05:16 pm