• ව්‍යාපාරික
    Wed 14-10-2020 18:40 PM

    එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සඳහා හවුල්කාරිත්වයකට මුල පුරයි  

    ඩුබායි, 2020 ඔක්තෝබර් 14 (WAM) -- ආර්ථික අමාත්‍ය Abdullah bin Touq Al Marri මහතා විසින් ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය කිරීම හා විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය (UAE) සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (International Monetary Fund, IMF) අතර ඒකාබද්ධ හවුල්කාරිත්වයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමේ අරමුණින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ Kristalina Georgieva මහත්මිය සමඟ අතථ්‍ය රැස්වීමක් පවත්වා තිබේ. එමෙන්ම, හවුල්කාරිත්වය සාර්ව ආර්ථික ආකෘති (macroeconomic models) අතර සැසඳීම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි; අවස්ථා සකස් කිරීම සහ වර්ධන ප්‍රවණතා පුරෝකථනය කිරීම; සහ මෙම ක්‍ෂේත්‍රයන්හි ජාතික කුසලතා වර්ධනය කිරීම හා...
    1/1