• එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
    Tue 12-01-2021 23:05 PM

    පසුගිය පැය 24 තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය COVID-19 ට එරෙහිව පුද්ගලයින් 108,401 දෙනෙකුට එන්නත් ලබා දී ඇත

    අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 12 (WAM) -- COVID-19 ට එරෙහිව රටේ ජනගහනයෙන් සියයට 50 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්නත් කිරීමේ සැලසුමට අනුකූලව එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සෞඛ්‍ය හා නිවාරණ අමාත්‍යාංශය (MoHAP) විසින් පසුගිය පැය 24 තුළ පුද්ගලයින් 108,401 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරස් එන්නත ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති අතර එමඟින් මුළු සංඛ්‍යාව 1,275,652 කි. ජාතිය පුරා මෙතෙක් එන්නත් විදගෙන ඇත්තේ 100 දෙනෙකුට මාත්‍රා 12.9 ක් බවට ද අදාල නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දැක්වේ. MoHAP සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් මෑතකදී ජාතික වැඩසටහනක් දියත් කර ඇති අතර, විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන් සහ නිදන්ගත...
    1/1