• එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
    Tue 12-01-2021 23:05 PM

    එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පදිංචිකරුවන් සමාජ මාධ්‍යවල ‘#TogetherWeRecover’ හැෂ් ටැගය ප්‍රවර්ධනය කරයි

    අබුඩාබි, 2021 ජනවාරි 12 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පදිංචිකරුවන් සමාජ මාධ්‍යවල "#TogetherWeRecover" නම් හැෂ් ටැගය සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කර ඇති අතර, අනුමත කොරෝනා වෛරස් (COVID-19) එන්නත ලබා ගැනීමෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වැදගත්කම සහ යථා තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳ ප්‍රජාවේ දැනුවත්භාවය අවධාරනය කරයි. මෙම හෑෂ් ටැගය සමඟ නිල හා ජනප්‍රිය අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් ජාතික ප්‍රයත්නයන් සඳහා සහය දැක්වීම සඳහා ප්‍රජාවට ප්‍රතිශක්තිකරණය සහ එන්නත ලබා දීමෙන් COVID-19 වෛරසයට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා එමිරාටි පුරවැසියන්ගේ සහයෝගය ඉස්මතු කරයි. ජාතික හදිසි අර්බුද...
    1/1