BAE-ABD petrol dışı ticaret hacmi 2017'de 30,6 milyar ABD doları seviyesine ulaştı

ABU DABİ 11 Mart 2019 WAM Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün Birleşik Devletler Ticaret Politikaları İncelemesi'ne ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı (MoE) tarafından yayınlanan bir rapor, ABD ticaret politikasında birden fazla sektörde korumacılığın arttırılmasına yönelik değişimlere rağmen, ABD’nin tüm WTOüyeleri ile çalışmaya devam ettiğini göstermektedir.

Ticaret Politikası İnceleme döneminde Ticaret Kolaylaştırma Anlaşmasına katılmasıyla birlikte, raporda ABD’nin Örgüt’e tarım, damping karşıtı, sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler gibi çeşitli sektörleri kapsayan birçok bildirim sağladığını belirtti. 20ülkede şu anda ABD ile mal ve hizmetleri kapsayan 14 geçerli serbest ticaret anlaşması var.

WTO’nün incelemesi, ABD’nin dış yatırım politikalarında, özellikle de havacılık ve nükleer enerji olmak üzere birkaç sektördeki dış yatırımlar üzerindeki sınırlı denetimler ve kısıtlamalar dışında, mevcut açık politikaları korudukları için hiçbir değişiklik olmadığını belirtti. ABD ayrıca, Dış Yatırım Komitesinin katılımı ile ulusal güvenlik gerekliliklerini gözden geçirme politikasını benimsemiştir ve dış yatırım eğilimleri konusundaki tavsiyelerine ve çıktılarına göre, bazı yabancı yatırım anlaşmalarını, yalnızca ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiği kanıtlanmışsa, iptal edildi.

Dış Ticaret Politikaları ve Uluslararası Örgütler Birimi tarafından hazırlanan raporda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin önemi vurgulandı. Her iki ülkenin de, her iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılında 30,6 milyar ABD dolarına ulaşan ticaret hacminin de yansıttığı gibi güçlü ve stratejik ilişkileri paylaştığını belirtti. BAE'nin ABD'den ithalatının değeri 2017'de 23 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. petrol dışı ihracat yaklaşık 2 milyar ABD doları, yeniden ihracatın değeri ise 5,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

WTO raporuna göre, ABD GSYİH ardışık dokuzuncu yıldaki büyüme, 2018'in ikinci çeyreğinde %4,1'lik bir büyüme kaydederek 2016'da %1,6'ya kıyasla 2017'de %2,2 arttı. 2018'de %4,2'den büyümeye devam etti. 2022'de %5,1'e de bekleniyor.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302746443

WAM/Turkish