SCAD: Abu Dabi'nin GSYİH'sı 2018'de %14.4 oranında 931 milyar AED'ye arttı


ABU DABİ 16 Nisan 2019 WAM Abu Dabi İstatistik Merkezi (SCAD)'e göre, Abu Dabi'nin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) cari fiyatlarla, 2017 yılında %14,4 artarak 813,6 milyar AED'den 2018'de 931,0 milyar AED'e yükseldi.

GSYH'deki artış, "Madencilik ve Taşocakçılığı" katma değerindeki (ham petrol ve doğal gaz dahil) katma değerin 2017'de %14,9 277,1 milyar AED ile 2018'de %35,7 oranında artarak 375,9 milyar AED'ye yükselmesine neden olmuştur. Katma değerdeki bu artış, SCAD'ın son ulusal hesap raporunda yer alan yüksek fiyatlar nedeniyle ortaya çıktı.

Sonuç olarak, toplam GSYH'ye katkısı 2017'de %34,1'den 2018'de %40,4'e yükselmiştir.

2018'de cari fiyatlarla "petrol dışı" faaliyetler %3,5 arttı. Bu faaliyetler 2013 yılından bu yana pozitif büyüme oranları gördü. Petrol faaliyetlerinde yaşanan güçlü artış, petrol dışı faaliyetlerdeki düşük büyüme oranlarıyla birlikte yüzde payında düşüşe neden oldu. GSYİH'da petrol dışı faaliyetlerin oranı 2017'de %65,9'dan 2018'de %59,6'ya düşmüştür.

Sonuçlar, 2018’de GSYH'nin petrol dışı faaliyetlerinin çoğunda artışlar göstermiştir. "İmalat"ın katma değeri 2018’de %13,8 arttı. Kamu yönetimi ve savunma faaliyetleri, zorunlu sosyal güvenlik 2017’de %10,9'a oranla 2018’de %6,4 artarken, 2017’de %6,4'lük bir azalışla, 2018'de %4,0 artarken "Ulaştırma ve depolama" faaliyeti gerçekleşti.

2007 yılı sabit fiyatlarla GSYİH, 2017 yılında %0,9'luk bir düşüşün ardından 2018'de %1,9 oranında artmıştır. "İmalat" faaliyetleri 2018'de %5,4 ile 2017'de %5,4'e yükselmiştir. Petrol dışı faaliyetler 2017'de %0,9 ile 2018'de %0,6 ile yükselmiştir.

2018'de petrol fiyatını almayan sabit fiyatlara ana katkı yapanlar, toplam GSYİH'nın %10,2'si ve %7,3'lük "Finansal ve sigorta" faaliyeti olan "İnşaat"tır. "İmalat" faaliyeti %6,2, "Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıtların ve motosikletlerin" ve "emlak" faaliyetlerinin onarımı 2018 yılında sırasıyla %3,9 ve %4,2 oranında katkıda bulunmuştur.

Çalışanların tazminatı ulusal hesaplarda önemli bir unsurdur. Sonuçlar, çalışanların tazminatının 2018'de %3,7 artarak, 2017'de %6,2'lik bir büyüme kaydının gerçekleştiği 2017'deki 241,1 milyar AED'e kıyasla 250,0 milyar AED'ye yükseldiğini göstermektedir.

Çalışanların tazminatının "Kamu yönetimi ve savunma; Zorunlu sosyal güvenlik" faaliyet toplamının %26,1'ine, "İnşaat" faaliyeti 2018'de %1,7 ve "İmalat" faaliyetine %8'lik katkı sağlamıştır.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2017'de %21,1 oranında 147,3 milyar AED iken 2018'de %6,8 artarak 2018'de 157,3 milyar AED'ye yükselmiştir. 2018 yılında brüt sabit sermaye oluşumunun değerinde en büyük artışa sahip faaliyetler "Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik", "İmalat" ve "Madencilik ve taşocakçılığı" (ham petrol ve doğal gaz dahil) sırasıyla %15.9, %9.7 ve %9.1 artıştadır.

2017 yılında sabit sermaye oluşumuna en yüksek katkısı %23,9 ile "Emlak" faaliyeti, ardından %23,3 ile "Madencilik ve taşocakçılığı (ham petrol ve doğal gaz dahil)" ve "Kamu idaresi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik" faaliyeti 2018'de %14,9'luk bir katkı payı ile artmıştır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302755987

WAM/Turkish