EAD, Abu Dabi İçin Sürdürülebilir Su Ürünleri Politikasını Başlattı


ABU DABİ 26 MAYIS 2019 WAM Abu Dabi Çevre Ajansı (EAD), ciddi şekilde sömürülen yerel balıkçılık üzerindeki baskının azaltılmasına yardımcı olacak rekabetçi bir yerel su ürünleri endüstrisinin büyümesini desteklemeye yönelik Abu Dabi Emirlik'i için Sürdürülebilir Su Ürünleri Politikası'nı açıkladı.

Politika ayrıca, deniz biyolojik çeşitliliğini ve ekosistemlerini koruyan ve koruyan sürdürülebilir teknolojilerin kullanılmasıyla güvenli ve kaliteli deniz ürünleri ürünleri üreterek BAE için gıda güvenliğine ve ekonomik büyümeye katkıda bulunacaktır.

Politika, BAE Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı, Abu Dabi Planı ve Denizcilik 2030 Planı dahil olmak üzere yerel yönergeler ve stratejilerin yanı sıra Birleşmiş Milletlerin Biyolojik Çeşitlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Sözleşmesi dahil olmak üzere küresel stratejilerle de uyumludur.

Federal ve Emirlik düzeyinde ortaklarla birlikte geliştirilen politika, yerel bir su ürünleri sektörünün gelişiminde, ilgili tüm çevresel, toplumsal, ekonomik ve karar verme hususlarını ele alan bir dizi ortak yol gösterici ilke tanımlamayı amaçlamaktadır.

Program, mevcut izin sürecinin güncellenmesi ve düzenlenmesi, tarım sistemleri ve uygun alanların belirlenmesi için bir strateji geliştirilmesi, sektördeki ekonomik yatırımın teşvik edilmesi, mevzuat, politikalar ve rehberlerin geliştirilmesi, su ürünleri yetiştiriciliğinde inovasyon ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi bu sektöre yatırım çekmek için iletişim ve pazarlama planları geliştirmek olmak üzere altı inisiyatif önermektedir.

Abu Dabi Tarım ve Gıda Güvenliği Kurumu, bu girişimlerin uygulanmasının denetlenmesinden, diğer kuruluşlarla koordineli olarak sorumlu olacaktır.

EAD tarafından diğer kuruluşlarla ortaklaşa yapılan çalışmalar, aşırı avlanma ve deniz habitatlarının bozulmasının, balık stoklarının ve diğer deniz türlerinin endişe verici düşüşlerine neden olduğunu göstermektedir ve en az 13 tür sürdürülebilir seviyelerin ötesinde hasat edilmiştir. Ticari avcılığın yaklaşık %80'ini ve ticari balıkçılık gelirinin %88'ini oluşturuyor. Bu nedenle, su ürünleri sektörü, azalan vahşi balık popülasyonları üzerindeki baskıyı hafifletmek ve sağlıklı, üretken ve esnek deniz ekosistemlerinin korunmasını sağlamak için sürdürülebilir teknolojilerin kullanılması yoluyla balık ve deniz ürünleri arzını artırma fırsatı sunmaktadır.

EAD Genel Sekreter Vekili Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri, Abu Dabi'de sürdürülebilir bir su ürünleri sektörünün stratejik önemini vurgulayarak, "Deniz, ulusumuzun tarihi ve kültürünün ayrılmaz bir ayağını temsil ediyor, sosyal ve ekonomik bir fırsatın yanı sıra sürdürülmesi için bir yaşam çizgisi sunuyor. Hızlı büyüme ve gelişme ile BAE nüfusu 2017 yılında katlanarak 9,3 milyona yükseldi deniz kaynaklarımızın ve balık stoklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetilmesine kritik bir ihtiyaç duymaktadır." dedi.

"Sürdürülebilir Su Ürünleri Politikası, Abu Dabi ve BAE'de artan tüketim modellerini destekleyebilecek, sosyal olarak sorumlu ve ekonomik açıdan uygun bir kara ve deniz ürünleri yetiştiriciliği sektörünü teşvik etmek için yerel bir stratejiyi teşvik ederek balıkçılık üzerindeki baskıyı azaltmak için tasarlanmıştır."

Yerel şartlara uyacak şekilde tanımlanmış olan politika, balık yetiştiriciliğini, balık, deniz canlısı, kabuklular, algler ve gıda, akvaryum ticareti, stoklama, eğlence veya ticari ve araştırma amaçlı su bitkileri dahil olmak üzere su organizmalarının çiftliği olarak tanımlar.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302764700

WAM/Turkish