Çarşamba 08 Temmuz 2020 - 6:35:17 öö

Rapor: BAE AI'ya 2,15 milyar ABD Doları yatırım yaptı


DUBAİ 11 HAZİRAN 2019 WAM Orta Doğu ve Afrika (ODA)'daki AI (Yapay Zeka) Olgunluk Raporuna göre Microsoft ve Ernst & Young (EY) görevlendirdiği yeni bir çalışmaya göre BAE, Yapay Zeka (AI)'nın son 10 yıldaki en yüksek ikinci bölgesel yatırımcısıdır.

"Bu yatırımın büyük bir kısmı sosyal medyaya ve Nesnelerin İnterneti (IoT) işlemlerine doğru gitti. Bunu, akıllı mobil, oyunlaştırma ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere sekiz teknolojide kayda değer bir harcama izledi."

Aslında, ankete katılanlar makine öğrenmesini en faydalı AI teknolojisi olarak seçtiler ve karar destek çözümlerine öncelik verdiler. Bunu, müşteri etkileşimlerinin kilit odak noktası olduğu akıllı robotik ve metin analizi izledi.

Yeni araştırmalar, BAE'deki işletmelerdeki AI'nın durumunun önümüzdeki üç yıl içinde çarpıcı bir şekilde iyileşmesinin beklendiğini gösteriyor, özellikle artan sayıda yönetici dijital gündemlerini yönlendirmek için AI'ya bakıyor.

Zaten, ülkedeki işletmelerin %18'i AI'yı en önemli dijital önceliği olarak görüyor. BAE'nin AI gündemini yükseltmedeki ilerlemesinin büyük bir kısmı, ülke genelinde liderlerin, teknolojinin hızla tüm sektörlerde önemli bir farklılaştırıcı haline geldiğini ve aktif olarak AI gündemlerini buna göre takip ettiğini kabul eden doğrudan bir sonucudur.

Aslında, ankete katılan herhangi bir ülkenin ODA'daki en yüksek yüzdesi olarak BAE'deki şirketlerin %94'ü AI'da üst düzey yöneticilik düzeyinde yer aldığını rapor etti.

Microsoft Körfez Bölge Genel Müdürü Sayed Hashish, "Yüksek AI olgunluğuna sahip şirketleri incelediğimizde, teknolojinin doğrudan CEO'ların kendileri tarafından yönlendirildiği açıktır. Bu yüksek katılım düzeyi tipik olarak AI'ya daha fazla yatırım, daha geniş bir kabul ve daha fazla sayıda başarılı uygulama ile sonuçlanmaktadır." dedi.

BAE'deki liderlik kabiliyeti, ODA'daki diğer ülkelere kıyasla daha yüksektir. Ankete katılanların %64'ü ılımlı, AI liderlik yetkinliği olmadığına ya da hiç olmadığına inanırken, BAE'deki yöneticilerin %24'ü kendilerini oldukça yetkin buluyor, %46'sı da yetkili ya da çok yetenekli olduklarını gösteriyor.

BAE'nin AI çevresindeki açık kültürü, ülke içindeki teknolojinin sağlığının bir diğer olumlu göstergesidir. BAE şirketlerinin %94'ünün C-suite düzeyinde önemli bir konu olarak "AI Stratejisi" var ve şirketlerin %35'i AI görüşmelerinin üst yönetimden yönetsel olmayan seviyelere kadar filtrelendiğini söylüyor.

Hashish, "BAE'deki yöneticiler çalışanlarının eğitim ve öğretimine zaten önemli ölçüde yatırım yapıyor. Aynı zamanda, işletmeler beceri transferini desteklemek ve AI için ilgili kullanım durumlarını belirlemek için ortak bir çaba sarf etmek için dış taraflarla işbirliği yapıyor."

"Ülke son üç yıldaki AI gündemini yükseltmekte önemli ilerleme kaydetti ve tüm göstergeler teknolojinin uygulanmasında da önemli iyileşmeler sağladığına işaret ediyor."

Birden fazla veri kaynağına dayanarak, Orta Doğu ve Afrika'daki AI Olgunluk Raporu, AI'nın şu anda işte neden, nasıl, nerede ve nasıl kullanıldığını belirler. Çalışma Orta Doğu ve Afrika'daki 101 firmadan anket, röportaj ve örnek olay incelemelerine dayanıyor. Sağlık, Üretim ve Kaynaklar, Finansal Hizmetler, Profesyonel Hizmetler, Perakende, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Medya, Altyapı ve Taşımacılık dahil olmak üzere yedi ana sektör ele alındı. Bu nedenle, yerel ve bölgesel görüşleri birleştirerek hem sektörler hem de pazarlar arasında bir iç görünüm sağlar.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302767266

WAM/Turkish