Perşembe 21 Ocak 2021 - 6:49:58 öö

İnsan Kaynakları ve Emisyon Bakanlığı, 145 hizmet ve işlem ücretini düşürdü


DUBAİ 10 TEMMUZ 2019 WAM İnsan Kaynakları ve Emisyon Bakanlığı, Taqyeem hizmeti ile birlikte Tasheel, Tad-bira, Twa-foq ve Tawjeeh merkezleri olan servis merkezlerinin sağladığı 128 hizmet ve işlemin yanı sıra 145 hizmetin ücretini %50 ila %94 oranında düşürülen 17 hizmet ücreti de dahildir.

Bu indirimler BAE Kabinesinin bakanlık aidatı ve para cezalarına ilişkin kararını uygulamaktadır. Karara göre, bakanlık balıkçı teknelerini ve bazı şirketleri BAE vatandaşı veya başka bir Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) kullanma izni almak için başvuru ücretlerinden muaf tutacaktır.

İnsan Kaynakları ve İyileştirme Bakanı Nasser bin Thani Al Hamli, ücretlerin azaltılmasının, hükümetin, işçileri işe alma ve işe alma ile ilgili operasyonel maliyetlerini azaltarak ve özel sektörde iş bulma konusunda güçlendirme yoluyla yatırımcıları çeken ve girişimcileri ve iş sahiplerini destekleyen bir ortam yaratma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Karara göre, ülkede ebeveynlerinin belirli şirketler için ikametgahlarında ikamet etmeleri için çalışma izni başvurusu ücreti 200 AED'den 100 AED'ye düşürülecek.

Kararda ayrıca, ebeveynlerinin ikametgahları aracılığıyla vasıflı veya vasıfsız olmak üzere çeşitli şirketler için çalışmak üzere ülkede yaşayanlar için iki yıllık çalışma izni başvurusu için 300 AED tutarında bir ücret belirlendi.

Kategori 1'deki kuruluşlar için vasıflı veya vasıfsız olsunlar, ailelerinin ikametgahlarında, ülkedeki işçilere iki yıllık çalışma izni vermek için önceki ücretler 300 AED'dir. Bu rakam, Kategori 2 Seviye A'daki kalifiye işçiler için 500 AED ve vasıfsız işçiler için 1.000 AED'dir, B seviyesindeki kalifiye işçiler için 2.000 AED, C seviyesindeki kalifiye işçiler için 1.500 AED ve vasıfsız işçiler için 2.500 AED, D Düzeyinde vasıflı işçiler için 2.000 AED ve vasıfsız işçiler için 3.000 AED, Kategori 3'teki her iki işçi türü için de 5.000 AED'dir ve bu da şirketlere olan toplam maliyeti %94 oranında azaltmıştır.

Çalışma izni isteme ücreti 200 AED'den 100 AED'ye düşürülürken, vasıflı işçiler için izin verme ve yenileme ücretleri de bazı şirketler için %50 oranında düşürüldü. Kategori 1 kuruluşlar için ruhsatlandırma ve yenileme izinleri için geçerli ücret 150 AED ve Kategori 2 Seviye için 250 AED, B Seviye için 500 AED, C Seviye için 750 AED, D Seviye için 1.000 AED ve 2.500 AED'dir.

Karara göre, hem nitelikli hem de ortak şirket olan vasıflı işçileri bir kuruluştan diğerine devretme ve kullanma izni talep etme ücreti, kalifiye işçinin bir kuruluştan diğerine devredilmesi veya çalıştırılması için talep ücretinin yanı sıra, mevcut 50 AED ücretinden %50 oranında düşürülecektir.

İki yıllığına böyle bir izin verilmesi ücreti de %50 oranında azalacak ve Kategori 1 Şirketler için 75 AED, Kategori 2 Seviye 124 AED, Seviye B 250 AED, Seviye C 375 AED ve D Seviye için 500 AED, 3. Kategori 1.250 AED'dir.

Kararda, çocuk çalışma izinleri, geçici çalışma izni, yarı zamanlı çalışma izni, eğitim izni, işçi sınama izni ve çalışma görevi izninin taleplerinin ücretleri farklı işyeri kategorileri için %50 oranında düşürüldü. Söz konusu iznin her talebi için cari ücret 50 AED'dir, iş sözleşmesinin düzeltilmesini talep etmek için mevcut ücret, %50'ye varan azalma oranına sahip farklı işyeri kategorileri için 100 AED'dir.

Kararda aynı zamanda arabuluculuk kurumuna bir yıl süreyle lisans verilmesi ve %50 oranında yenilenmesi de azaltıldı. Mevcut lisans ücreti 25.000 AED'dir ve yenileme, 12,500 AED'dir. Bu, geçici iş bulma kurumuna bir yıl boyunca lisans vermek ve yenilemek için aynı indirim yüzdesidir. Lisanslama için geçerli ücret 50.000 AED'dir ve yenileme 25.000 AED'dir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302773374

WAM/Turkish