Abdullah bin Zayed, Abu Dabi İhracat Bürosunu başlattı


ABU DABİ 9 EYLÜL 2019 WAM Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı ve Abu Dabi Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Majesteleri Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan himayesinde gerçekleşecek olan, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Majesteleri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, bugün Abu Dabi İhracat Bürosu'nun (ADEX) açılışını duyurdu.

ADFD tarafından kurulan ADEX, ulusal ekonomiyi desteklemeyi ve BAE'den mal ve hizmet ithal etmek isteyen kamu ve özel sektörden yurtdışı alıcılara finansman ve garanti sağlayarak rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. ADEX ayrıca, ulusal ham petrol ihracatı hacminin artmasına katkıda bulunmayı ve yeni pazarlara girişi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Bugün Abu Dabi'deki Emirlik Sarayı'nda düzenlenen lansman etkinliği BAE'den çok sayıda üst düzey yetkili, iş adamı ve yatırımcının katılımını gerçekleştirdi.

Şeyh Mansour bin Zayed, ADEX'in başlatılmasının, BAE'de sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın kilit bir etkinleştiricisi olarak ihracat sektörünü kaldırarak ekonomik çeşitlendirmeye ulaşmak için BAE ve Abu Dabi vizyonlarını desteklediğini söyledi.

Şeyh Mansour, ADEX'in rolünün, ulusal şirketlere BAE ihracatının dünya genelinde erişilebilirliğini artırmak amacıyla gelecek vaat eden pazarları keşfetme fırsatı sunmayı içerdiğini de ekledi. Ayrıca, son on yılda, ülkenin ekonomisini destekleme konusunda bir çok önemli kilometre taşına ulaştığını belirtti.

BAE'nin birçok küresel ekonomik göstergede en üst sıralarda bulunduğunu vurgulayan Şeyh Mansour, seçkin statüsünü korumak için ülkenin ekonomik sektörlerini büyütmek için yeni fırsatları keşfetmeye ve ulusal ihracatın erişimini ve hacmini artırmaya devam ettiğini belirtti.

Sırasıyla Şeyh Abdullah bin Zayed, ADEX'in başlamasının, BAE'nin ekonomik çeşitlendirme politikalarının uygulanmasında, ulusal ekonomiyi güçlendiren ve bir gelir kaynağı olarak petrole olan bağımlılığını azaltan anıtsal bir sıçraması temsil ettiğini vurguladı.

Ulusal ihracata verilen desteğin, liderliğimizin temel bir yönergesi olan, ülkenin özellikle bilgi, yenilik ve teknolojiye dayalı sektörlerde sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunduğunu ekledi.

ADFD Genel Müdürü Mohammed Saif Al Suwaidi, "ADEX'in zamanında başlatılması BAE ekonomisinin kayda değer büyümesiyle aynı hizadadır. Abu Dabi İhracat Ofisi, ulusal şirketleri uygulanabilir ihracat fırsatlarından yararlanmaya teşvik etmek ve ayak izlerini yeni pazarlara genişletmek için finansman çözümleri sağlamayı amaçlıyor." dedi.

"BAE Vizyonu 2021, Abu Dabi Ekonomik Vizyonu 2030 ve BAE 100. Yıldönümü 2071 gibi BAE liderliğinin iddialı girişimleri ve planları doğrultusunda, ADEX ulusal ekonominin gelişmesini ve çeşitlenmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Küresel en iyi uygulamalara bağlı kalarak, ADEX ihracat için BAE yapımı ürün ve hizmetleri çeşitlendirmeyi ve finansman ve garanti olanakları sağlayarak ulusal ihracatın hacmini artırmayı hedefliyor."

ADEX'i kurmaya hazırlanırken, ADFD son üç yılını geniş bir fizibilite çalışmaları yapmak ve Kore İhracat-İthalat Bankası (KEXIM) ile işbirliği içinde entegre bir operasyonlar çerçevesi geliştirmek için harcadı.

Ulusal ihracatı artırmanın yanı sıra, ADEX, beraberindeki ticari riskleri yönetmeyi amaçlar. ADEX'in ayrıca BAE'yi, ülkenin dünya ticaret haritasındaki önemli konumunu pekiştirmesinde desteklemesi amaçlanıyor.

BAE cazip bir ithalat, ihracat ve yeniden ihracat hedefidir. 2007'den beri dünyanın en büyük 20 ihracatçısı arasında ve 2013'ten beri de önde gelen Arap ihracatçısı arasında yer aldı.

ADEX’in finansman oranı, finansman türüne, her bir işlemin niteliğine ve ilgili risklere bağlı olarak %100'e ulaşma potansiyelini elinde bulunduruyor. Finansmana hak kazanabilmek için ürün ve hizmetlerin BAE menşeli olması ve kredibilite gereksinimlerini karşılaması gerekir. Finansman ham petrol ihracatı için geçerli değildir.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302785159

WAM/Turkish