TAQA, 2019'un 9 ayında 13 milyar AED gelir açıkladı


ABU DABİ 7 KASIM 2019 WAM Abu Dabi Ulusal Enerji Şirketi (TAQA), bugün 30 Eylül 2019'da sona eren dokuz aylık döneme ait finansal sonuçlarını ve operasyonel olaylarını açıkladı. TAQA, dönem için 13,1 milyar AED tutarında sabit bir gelir kaydetti ve 2018'deki ilgili döneme göre %3'lük bir düşüş gösterdi.

TAQA'nın Perşembe günü yayınladığı basın açıklamasına göre, Enerji ve Su segmentindeki gelirler 8.7 milyar AED'de sabit kaldı ve Avrupa'daki düşük hacimler ve gerçekleşen fiyatlar nedeniyle Petrol ve Gaz segmenti için 4.4 milyar AED'de %9 daha düşüktü. Küresel enerji teknik mevcudiyeti ortalama %94,5 ile petrol ve gaz üretimi %1 artarak günlük 123,322 varil petrol eşdeğeri anlamına geliyordu.

Grup ayrıca 7,0 milyar AED tutarında Faiz, Vergiler, Amortisman ve Amortisman Öncesi Kazançlar (FAVÖK) olarak bir önceki 2018 yılına göre Sohar Alüminyum'da %5'lik bir düşüş kaydetti.

Grup'un genel sermaye artırımı, 2018 harcama tutarına paralel olarak, dönem boyunca 1,221 milyon AED’ye yükselmiştir. Güç ve su sermaye artırımı, ağırlıklı olarak BAE filosundaki düzenli bakım çalışmalarına odaklanırken, Petrol gazı sermaye artırımı TAQA Atrush'ta yeni kuyular açmayı ve üretim tesisi tarafından idare edilebilecek hacimlerin kapasitesini arttırmak için verimlileştirme tadilatı çalışmaları yürütmeyi içeriyordu.

TAQA'nın hak kazanma üretimi şimdi 2018'den %102'lik bir artışla 6.345'e ulaştı. Hem Atrush varlığından elde edilen gelirlere hem de FAVÖK'e yapılan katkılar sırasıyla %95 ve %106 artarak 357 milyon AED ve 222 milyon AED'e yükseldi.

Konsolide net kar, bir enerji fiyatının düşürülmesinin yarattığı olumsuz piyasadaki olumsuz hareketlerden ve Grubun ABD merkezli güç varlığı olan Red Oak'ı etkileyen New Jersey'de bölgesel sera gazı girişiminin yeniden hayata geçirilmesinden olumsuz etkilenmiştir. Bu durum, daha zayıf bir Euro ve Petrol ve Gaz segmentindeki vergilendirilebilir gelirdeki düşüş nedeniyle cari vergi giderlerinde bir düşüş sonucu gerçekleşen döviz kazançlarındaki olumlu hareketlerle dengelenmiştir.

Konsolide net gelir %21 düşüşle 925 milyon AED seviyesine geriledi. TAQA'nın net karı geçen yılın 9 aylık dönemine göre %54 düşüşle 1958 milyon AED'e geriledi.

TAQA'nın 30 Eylül 2019 itibariyle, likiditesinde, 2,2 milyar AED nakit ve nakde eşdeğer varlıklar ve 8,9 milyar AED geri kazanılmamış kredi tesisleri dahil olmak üzere 11,2 milyar AED'de güçlü kaldı. Eylül ayında TAQA'nın 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvilinin %6.250'lik kuponunu elinde bulunduğunu ve Ekim'in başında aynı değere sahip yeni bir tahville yeniden finanse edilen, %4.000'lik bir kuponu ve 2049'de geri ödemesini sağlayacak şekilde geri ödemesini sağladı.

Grup, borçları azaltma konusundaki önemli ilerlemesini sürdürmüş ve son 9 ayda 3,0 milyar AED düşüş göstererek, Grup borçlarını dönem sonunda 63,3 milyar AED seviyesine getirmiştir.

Yılsonu performansı hakkında yorum yapan, TAQA Başkanı Saeed Mubarak Al Hajeri, "TAQA'nın 2019'un ilk 9 ayında elde ettiği sonuçlar hidrokarbon endüstrisi için kafa yorucu geldi ve Güç ve Su işimizdeki güçlü ve istikrarlı performansla desteklenmeye devam ediyor. Ayrıca, Grup likiditesini korurken borç pozisyonunu azaltmaya devam etmektedir. Son 30 yıllık tahvil ihracımız ve yatırımcıların gördüğü ezici talep, genel faaliyetlerimizin istikrarının bir kanıtıdır. İlerleyerek, sürekli büyüme sağlamak için enerji üretimimizi ve su tuzunu giderme işimizi büyütmek için daha büyük fırsatlar konusunda olumlu duruyoruz." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302800851

WAM/Turkish