Pazar 07 Haziran 2020 - 8:17:18 öö

Kilometre taşı UNIDO Genel Konferansı, tarihi Abu Dabi Deklarasyonunu kabul ettikten sonra sona erdi


ABU DABİ 7 KASIM 2019 WAM Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO)'nün 18. Oturumu, Abu Dabi Genel Konferansı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne ulaşma konusundaki ilerlemenin, gelişmelerin ve yenilenme kararlılığının ardından sona erdi.

İki yılda bir düzenlenen etkinliğinin 18. baskısı, UNIDO'nun Üye Devletleri'nin "Endüstri 2030-Yenilik. Bağlan. Geleceğimizi Dönüştür." temasıyla birleştiği 3-7 Kasım 2019 tarihleri ​​arasında Abu Dabi'deki Emirlik Sarayı'nda düzenlendi.

BAE'nin tarihi ev sahibi, UNIDO Genel Konferansı'nın 4. kez Viyana, Avusturya'daki genel merkezinin dışında ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ilk sahnelemesine damgasını vurdu.

Açılış töreninde konuşan Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina BAE'yi bir dönüşüm, modernleşme ve "dünyanın en iyi yerlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, BAE'nin ülkeyi "modernizmin anıtı" olarak nitelendirerek sınai ve ekonomik fırsatları maksimize etme başarısına da övgüde bulundu.

BAE'nin "vizyon, çalışma ve kararlılıkla her şeyin mümkün olduğunu" göstererek dünyanın geri kalanına harika bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Genel Konferans, ülke başkanları, Sanayi, Ticaret ve Ekonomi Bakanları, dünyanın dört bir yanından 580 diplomat ve önde gelen memur, UNIDO ve diğer Birleşmiş Milletler kuruluşlarının kıdemli temsilcileri ve önde gelen özel sektör, sivil toplum ve akademi liderleri dahil 1700 katılımcıyı ağırladı. BAE Enerji ve Sanayi Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei, Madagaskar Başkanı Andry Rajoelina, Nijer Cumhuriyeti Başkanı Mahamadou Issoufou ve Vanuatu Başbakan Yardımcısı Jotham Napat Nauka'nın katılımıyla Genel Konferans Başkanı olarak ilan edildi.

Kapanış töreninde konuşan UNIDO Genel Müdürü LI Yong, "2030 Gündemi elde etmek için son 10 yıla girerken, kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınma, güçlendirilmiş çok taraflı bir sistemde işlevlerini yerine getirmek için güçlü bir UNIDO'ya ihtiyaç duyuyor. Artan uluslararası işbirliği ve özel sektörün katılımı çok önemlidir. Eylem çağrısı gerçektir. Üye Devletler, Birleşmiş Milletler ve ihtisas kuruluşları ve tüm ortakların uygulamayı hızlandırması ve koordinasyonu iyileştirmesi gerekir. Ayrıca, Abu Deklarasyonu ile 4. Sanayi Devrimi'ne ve risklerini en aza indirirken potansiyelini kullanma ihtiyacına dikkat çekerek, bize çok net bir yön verdiğiniz için çok mutluyum." dedi.

UNIDO Genel Konferansı'nın 18. Oturumu, özel sektöre kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınmanın ilerletilmesi ve küresel refahın sağlanması yönünde bir koalisyon kurma çağrısında bulunan Abu Dabi Deklarasyonunu kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olarak adlandırılan Abu Dabi Deklarasyonu, ülkenin ulusal ekonomisini geliştirmek için kamu-özel ortaklıklarından yararlanma tarihine dayanıyor ve ayrıca ülkenin çok bölgeli kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ittifaklar konusundaki inancını örnekliyor.

Böylece Abu Dabi Deklarasyonu, sanayileşmeyi daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak için ortak bir vizyona yönelik çalışacak özel sektör şirketlerinin küresel bir ittifakını oluşturmak için bir yol haritası belirleyecektir.

Abu Dabi Deklarasyonu ayrıca, özel sektörle 100'den fazla ortaklık kurmuş ve ileri teknoloji inisiyatifleri başlatmış olan UNIDO-BAE ortak girişimi olan Küresel Üretim ve Sanayileşme Zirvesi (GMIS) gibi küresel endüstriyel ortaklıklardan da ilham alıyor.

UNIDO Genel Konferansı, Kurumun bütçelerini ve 2030 Gündemi sunma ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) yerine getirilmesiyle ilgili diğer ayrıntıları belirten birçok kapalı kapı komitesi toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ağırlıklı olarak SDG Hedef 9: "esnek bir altyapı inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayiciliği teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınma ve üretim ile ilgili inovasyonu teşvik etmek" üzerinde duruldu. Üye Devletlerin müzakereleri, çok taraflılık ve güçlü uluslararası işbirliği için yenilenmiş bir ruh gösterdi.

Konferans, 7. Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Endüstriyel Kalkınma (ISID) Forumu'na ev sahipliği yaptı.

"Endüstri 2030 Ortaklıkları" teması altında yer alan ISID, UNIDO'nun sanayileşme yaklaşımının merkezi bir dayanağıdır.

UNIDO Genel Konferansı'nda ayrıca 450 ziyaretçi tarafından gerçekleştirilen bir dizi üst düzey yan etkinlik ve ortak bir BAE-UNIDO Sergisi de yer aldı. Gençlik ve Girişimcilik, Cinsiyet, Endüstri 4.0, Sürdürülebilir Enerji, Endüstri Parkları ve Genel Ekonomi gibi temalara odaklandı.

Girişimcilik ve İnovasyon Yoluyla BM SDG'lerinin Elde Edilmesi: Afrika ve Arap Ülkelerine Bölgesel Bir Bakış Açısı, Abu Dabi'nin İktisadi Kalkınma Bölümü Müsteşar Yardımcısı Rashid Abdulkareem Al Baloushi, Abu Dabi'nin imalat sektörünün Emirliği'nin ekonomik gelişimindeki rolünü vurguladı.

BAE'nin hızlı sanayileşmesi, imalat sanayiinin 2018'de %6'ya ulaşmasını ve GSYH'nın katkısını %12'ye çıkarmasını, ülke 2010'dan bu yana UNIDO Endüstriyel Rekabet Endeksinde 13 sıraya çıkmasını sağladı.

UNIDO Genel Konferansında iddialı ve geniş kapsamlı bir toplumsal cinsiyet eşitliği politikası olan Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ve Kadınların Güçlendirilmesi (2020-2023) de başlatıldı. Strateji UNIDO'nun, kadın ve erkeklerin ISID'den eşit derecede önderlik ettikleri, katıldıkları ve bunlardan yararlandıkları vizyonunu desteklemektedir.

Strateji açılışında konuşan BAE merkezli Strata Manufacturing'in CEO'su İsmail Abdulla, sürdürülebilir yetenek kazanımının renk körü, cinsiyetten bağımsız ve hak temelli olduğunu belirtti ve Strata'nın toplam işgücünün yarısından fazlasının ve 34 üretim ekibi liderinin 21'inin kadın olduğu gerçeğini vurgulayarak cinsiyet eşitliğinin de iyi bir iş stratejisi olduğunun altını çizdi.

Temiz teknoloji aynı zamanda "İklim Eyleminde Katalizör Olarak Cleantech (Temiz Teknoloji) ve Temiz Enerji Geçişinin" özel yan etkinliğine odaklandı. Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA IITC) İnovasyon ve Teknoloji Direktörü Dolf Gielen, yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji ve ısı kaynaklarının karbondan arındırılması için çağrıda bulundu. Dolf Gielen, yenilenebilir enerjileri talebi karşılamak için altı kat artırmaya çağırdı ve önümüzdeki yıllarda gerekli olan CO2 azaltımında toplu olarak %90'ını sağlayabilecek yenilenebilir enerji üretimi, elektrifikasyon ve enerji verimliliği olmak üzere üç temel bileşeni özetledi.

Ayrıca, Küresel Refah Girişimi olan Muhammed Bin Rashid Girişimi, Küresel Refah Girişimi, Küresel Üretim ve Sanayileşme Zirvesi'nin (GMIS) bir girişimi, UNIDO Genel Konferansı'ndan önce 2 Kasım 2019'da gerçekleşen En Az Gelişmiş Ülkelerin 8. Bakanlar Konferansında Global Maker Challenge'ın 2. Kohortunu başlattı.

Temalara Göre, Herkes İçin Sürdürülebilir ve Sağlıklı Gıda, Kapsayıcı Ticaret için Yenilik, Barış ve Adalet için Yenilik ve İklim Değişikliği, yeni başlayanlar ve yapımcılar, en çok arzu edilen Global Maker Challenge'da para ödülü ve mentorlukta 1 milyon ABD Dolarına kadar kazanmak için yarışacaklar.

GMIS Küresel Üretim ve Sanayileşme Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Badr Al Olama, "Dünyadaki kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyel kalkınmaya doğru bir yol çizerek, teknoloji, yaratıcılık ve toplum üzerinde gelişen bir ekosistem yaratabiliriz. Küresel Refah için Girişim Muhammed bin Rashid, BAE Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dubai Hükümdarı Majesteleri Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum'un, toplulukları güçlendiren, refahı iyileştiren ve küresel olarak ilerlemeyi teşvik eden yeniliğin olumlu etkisini en üst düzeye çıkarmak ve sürdürmek için vizyonunu yansıtıyor."

"Girişimin ilk Kohort'u, dünyanın her yerinden gerçekten ilham verici yenilikler zenginliği ortaya çıkaran ve çıtayı inanılmaz derecede yüksek tutan muazzam bir başarıydı. Bu nedenle, 2. Kohort'un iklim değişikliği, sürdürülebilir gıda, kapsayıcı ticaret, barış ve adalet gibi kilit meseleleri ele alan yeni zorluklar kümemize nasıl yaklaştığını görmek beni çok heyecanlandırıyor. Enerjisine ve yaratıcılığına en çok ihtiyacı olan topluluklara yeni fırsatlar getireceğini umuyoruz." dedi.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://www.wam.ae/en/details/1395302801008

WAM/Turkish