Pazartesi 21 Eylül 2020 - 5:16:07 öö

BAE'nin Temiz, temel yük elektriği, Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin temiz enerji geçişini tamamlıyor


ABU DABİ 14 OCAK 2020 WAM Emirates Nükleer Enerji Şirketi (ENEC), BAE Enerji Stratejisi 2050 doğrultusunda nükleer enerjinin ülkenin büyümesine sürdürülebilir bir şekilde güç verilmesinde oynayacağı etkili rolü sergilemek için Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası 2020'nin bir parçası olan devam eden Dünya Gelecek Enerji Zirvesi'ne katıldı.

Strateji, karbondioksit emisyonlarında %70 azalma, temiz enerji kullanımında %50 artış ve yüzyıl ortasında enerji verimliliğinde %40 iyileşme içeriyor.

Nükleer enerji, gereken temel yük elektriğini sağlamak için BAE'nin şebekesine artan yenilenebilir enerji seviyelerinin eklenmesini tamamlarken, aynı zamanda BAE'nin elektrik sektörünün karbondan arındırılmasını da destekleyecektir.

Barakah Nükleer Enerji Santrali tamamen faaliyete geçtiğinde, BAE'nin elektrik talebinin %25'ini oluşturacak ve yıllık 21 milyon ton karbon emisyonunun salınmasını önleyecektir.

ENEC işletme ve bakım iştiraki Nawah Enerji Şirketi, tüm şartlar yerine getirildikten ve Nawah, BAE'nin bağımsız nükleer regülatörü olan Federal Nükleer Düzenleme Kurumundan (FANR) İşletme Lisansını aldıktan sonra operasyonel hazır olma faaliyetleri ile istikrarlı ve güvenli bir şekilde ilerlemektedir ve ilk nükleer yakıt gruplarının Ünite 1'e yüklenmesinin 2020 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

FANR şu anda İşletme Lisansı Başvurusu hakkında titiz ve sıkı incelemeler yürütmektedir ve IAEA ve WANO'dan kıdemli nükleer uzmanlar da işletim altyapısının sağlamlığı konusunda bir dizi değerlendirme yapmıştır. FANR ancak ulusal düzenleyici gözden geçirmenin ve uluslararası onayın başarıyla tamamlanmasının ardından Ünite 1 için İşletim Ruhsatını onaylayacaktır.

Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin 1. Ünitesi kısa süre sonra dünya çapında 450 civarında çalışan barışçıl nükleer enerji reaktöründen biri olacak. Nükleer enerji, dünyadaki elektriğin yaklaşık %10'unu güvenli bir şekilde sağlarken, neredeyse hiç sera gazı yayarak elektrik üretimini etkili bir şekilde karbondan arındırır. Barışçıl nükleer enerji, dünyanın ikinci en düşük karbonlu enerji kaynağıdır ve sadece 2018'de 2.627 milyon tona kadar CO2 salınmasını önledi.

ENEC, Abu Dabi Emirliği'nin Al Dhafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nde 4 özdeş nükleer enerji birimi inşa ediyor. Dört birimin genel inşaatı %93'ten fazla tamamlandı. Ünite 4 %83'ten fazla, Ünite 3 %91'den fazla ve Ünite 2 %95'ten fazlası tamamlandı.

Barakah'taki 4 ünite, 5.600 MW temiz elektrik üreterek BAE elektriğinin %25'ini üretebilecek ve her yıl 21 milyon ton karbon emisyonunun salınmasını önleyecek. Bu, yıllık olarak 3.2 milyon otomobilin yollardan çıkarılmasına eşdeğerdir, bu da BAE'de kayıtlı toplam otomobil sayısına yakındır.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395302816112

WAM/Turkish